Mobiele menu

Improving obstetrical care by multidisciplinary team training for patient referral situations. The LOCOMOTIVE Study: Local Obstetrical Collaboration Multidisciplinary On-site Team-training effectIVEness Study

In de LOCoMOTive studie (Local Obstetrical Collaboration Multidisciplinary Onsite Teamtraining effectiveness) wordt aandacht besteed aan samenwerking en communicatie tussen verschillende zorgverleners in de geboortezorg keten. Hierbij wordt onderzocht of teamtrainingen leiden tot betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en tot betere zorguitkomsten voor moeder en kind. Uit metingen voorafgaand aan de trainingen bleek dat zorgverleners de samenwerking in het team verschillend ervaren en verbetering mogelijk is. Tijdens teamtrainingen is gewerkt aan de samenwerking en is geoefend met een standaard methode voor het overdragen van informatie om hiermee eenduidigheid te bewerkstelligen.  Uit resultaten blijkt onder andere dat gynaecologen, verpleegkundigen, klinisch verloskundigen en eerstelijns verloskundigen samenwerking met elkaar op een andere manier ervaren en er groot animo is voor een teamtraining gericht op samenwerking en communicatie.

Kenmerken

Projectnummer:
209020001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.W. Teunissen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc