Improving patient care for uncomplicated ADHD in children and adolescents by organisational redesign and enhanced collaboration between psychiatry and general practice

Projectomschrijving
Uitvoering van klinische richtlijnen voor de diagnose en behandeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij kinderen en adolescenten is een uitdaging in de praktijk vanwege onvoldoende beschikbaarheid van medisch specialisten en ontbrekende effectieve samenwerking met huisartsen. Het Tornadoprogramma probeert dit te verbeteren door een combinatie van versnelde diagnostiek, gevolgd door psycho educatie bij de gespecialiseerde GGZ-instelling en medicatiebehandeling door de huisarts, die daarvoor een e-learning module ontvangt.
De Tornadostudie beoordeeldede effectiviteit en efficiëntie van dit programma. Het was een niet-gerandomiseerde gecontroleerde voor-en-na studie, waarbij 228 ambulante patiënten (6-18 jaar oud) verdacht van ongecompliceerde ADHD werden gerekruteerd. De studiegroep volgde het Tornadoprogramma, de controlegroep ontving gebruikelijk zorg. De controlepatiënten bleken 72 dagen langer te moeten wachten tussen aanmelding en start behandeling dan de Tornadostudie patiënten, terwijl er geen verschil was tussen de twee groepen in de verbetering van relevante klinische maten, compliance en patiënttevredenheid. De economische evaluatie wordt momenteel uitgevoerd.
Producten
Titel: Improving patient care for attention deficit hyperactivity disorder in children by organizational redesign (Tornado program) and enhanced collaboration between psychiatry and general practice: a controlled before and after study
Auteur: Mijnke Janssen, Michel Wensing, Rutger Jan van der Gaag, Ineke Cornelissen, Patricia van Deurzen and Jan Buitelaar
Magazine: Implementation Science
Verslagen

Eindverslag

De Tornadostudie is een niet-gerandomiseerde gecontroleerde voor-na studie onder 208 ambulante patiënten (6-18 jaar oud), met het vermoeden van ongecompliceerde ADHD. Het Tornado programma combineert versnelde diagnostiek, gevolgd door psycho-educatie in de GGZ-instelling en farmacologische behandeling door huisartsen, die hiervoor een online e-learning-module ontvingen. De controlegroeppatiënten kregen gebruikelijk diagnostiek en behandeling in de GGZ-instelling of bij de kinderarts.De patient werd in het Tornadoprogramma gemiddeld 72 dagen (95%CI=[-34.4;-109.5]) eerder behandeld, tegen aanzienlijk lagere kosten (4101 euro minder kosten een jaar na verwijzing) en 0.03 Qaly hoger dan de patiënt in de Care as Usual groep. Er werden geen significante verschillen gevonden in de secundaire uitkomstmaten: ernst van de ADHD symptomen, gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven, algemeen functioneren en medicatiecompliance.

De inclusie van patiënten voor de studiegroep is succesvol gestart. Deze studie loopt vertraging op door een achterblijvende inclusie in de Care as Usual groep (de controlegroep). Inmiddels zijn meerdere maatregelen genomen om de inclusie te vergroten (4 extra zorglokaties betrekken, inclusiecriteria iets verruimen) en zijn aanvullende maatregelen in voorbereiding (nog 2 extra zorglokaties betrekken). De vertraging van een jaar is budgetneutraal te ondervangen.

Samenvatting van de aanvraag
Objective: This study aims to determine the effectiveness and efficiency of a program to implement prevailing guidelines for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children and adolescents (the 'ADHD-program'). Design: Cluster trial in 6 treatment teams at two sites, with a comperative before-after design. Patients in Nijmegen suspected of uncomplicated ADHD are selected from the group referred patients to our outpatient-clinic (n=3 treatment teams). The control-group consists of patients from the Karakter University Centre Zetten/Tiel outpatientclinic children and adolescent psychiatry (n=3 treatment teams). They receive care as usual. Study populations: Children and adolescents (6-15 year- olds) with uncomplicated ADHD and their parents. Their parents are involved in the study for reporting on symptom-monitoring, satisfactory experience and treatment adherence for medication and the parent-training component of the ADHD program. Professionals, such as General Practioners and the professionals of the Karakter Nijmegen Centre involved in this programme, comprise anothher study population. Intervention to be implemented: diagnostic and therapy, as recommended in the multidisciplinary ADHD guideline. Implementation intervention. The ADHD implementation program, which has been succesfully pilot tested in Nijmegen, focuses on children and adolescents with uncomplicated ADHD. It has two key components: organisational redesign at the mental health centre, so that time between referral and start of treatment is substantially reduced; and enhanced collaboration between psychiatry and general practitioners, by providing short courses for the GPs of referred patients. Sample size and statistical power. The study is powered to to detect a difference of 36 days in the time between referral to mental health centre and start of medical treatment. Taken into account clustering in the data, we aim to recruit a total of 162 patients (81 at each site, each with 3 teams who provide 27 patients). Data and outcome measures: The primary outcome is the time between referral to mental health centre and start of treatment. Data on this measures can be derived from the administrative data and the mental health centres. Secondary outcomes measured include: the functional status of the patients (measured by using the HoNOSCA), treatment adherence (measured by using the Morisky Adherence Scale, parents and patients satisfactory (using the Trimbos Thermometer), experiences of the GPs and professionals involved concerning the referral process and the GPs feeling of competence to prescribe and monitore medication for ADHD and the clinical indicator to monitor the ADHD symptoms before and after treatment by using the Conners Rating Scale (CRS-R). The economic evaluation is also taken into account to determine the effiency of the ADHD-programme. Sample size calculation/data analysis: A total of 180 patients will be included, 90 patients in the study group and 90 patients in the control group. Economic evaluation: Incremental cost effectiveness ratio's are determined of the implementation strategy compared to no implementation of the ADHD-program. The analysis will take a sociatal perspective and a time horizon of the observed period . Time schedule: Preparation of study including informing patients and involved professionals, organising sufficient instruments and facilities in Nijmegen en Groningen (month 1-2); Inclusion of patients (month 3-18), Measurement (month 9-24); Data-analysis and reporting (month 24-36).
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
171003001
Looptijd:
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.K. Buitelaar
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc