Mobiele menu

Improving physical activity in adolescents in deprived urban neighborhoods

Projectomschrijving

Wat zijn de korte termijn en lange termijn effecten van fysieke veranderingen van speelpleinen in achterstandswijken op de mate van beweging bij 12-18 jarigen? Deze vraag staat centraal in dit project. De projectgroep onderzoekt dit door 1200 leerlingen van vier middelbare scholen 2 jaar te volgen. De helft van de scholen krijgt een zogeheten ‘’Krajicek Playground”, een plein wat is ontworpen om beweging te stimuleren. De andere twee scholen dienen als controle. Primaire uitkomstmaat is het percentage jongeren wat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Daarnaast worden enkele gezondheidsgerelateerde uitkomstmaten, zoals BMI, bepaald.
Aanleiding voor het onderzoek is dat slechts een kwart van de Nederlandse jongeren voldoet aan de normen voor gezond bewegen. De fysieke omgeving speelt een grote rol in het stimuleren van beweging bij jongeren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit project, klik dan hier. U wordt doorgelinkt naar de ZonMw projectendatabase.

Producten

Titel: More children more active: Tailored playgrounds positively affect physical activity levels amongst youth.
Auteur: Boonzajer Flaes SAM, Chinapaw M, Koolhaas CM, van Mechelen W, Verhagen E.
Magazine: Journal of Science and Medicine in Sport

Verslagen


Eindverslag

Het relatieve aantal adolescenten dat de voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen is schrikbarend laag. Op basis van de huidige cijfers wordt geschat dat rond 2015 één op de vijf adolescenten kampt met overgewicht. Deze lage niveau's van lichamelijke activiteit onder de jeugd kunnen grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke gezondheid, zowel op de korte als op de lange termijn. Derhalve is het promoten van lichamelijke activiteit in adolescenten een prioriteit voor de maatschappelijke gezondheid. De vele initiatieven die worden ondernomen om adolescenten meer actief te krijgen lijken over het algemeen niet effectief op de langere termijn. Wellicht omdat de interventies maar relatief kort lopen en veel initiatief bij ouders en adolescenten leggen. Het huidige onderzoek evalueert de effecten van een fysieke aanpassing van de omgeving op de mate van lichamelijke activiteit van 12 tot 18 jarige adolescenten van VMBO-scholen. De effectiviteit van de fysieke aanpassingen wordt geëvalueerd in een niet-gerandomiseerde studie. In totaal zal een groep van 2400 kinderen van 8 VMBO scholen gelegen zijn in achterstandsbuurten aan het onderzoek deelnemen.

Het relatieve aantal adolescenten dat de voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen is schrikbarend laag. Op basis van de huidige cijfers wordt geschat dat rond 2015 één op de vijf adolescenten kampt met overgewicht. Deze lage niveau's van lichamelijke activiteit onder de jeugd kunnen grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke gezondheid, zowel op de korte als op de lange termijn. Derhalve is het promoten van lichamelijke activiteit in adolescenten een prioriteit voor de maatschappelijke gezondheid. De vele initiatieven die worden ondernomen om adolescenten meer actief te krijgen lijken over het algemeen niet effectief op de langere termijn. Wellicht omdat de interventies maar relatief kort lopen en veel initiatief bij ouders en adolescenten leggen. Het huidige onderzoek evalueert de effecten van een fysieke aanpassing van de omgeving op de mate van lichamelijke activiteit van 12 tot 18 jarige adolescenten van VMBO-scholen. De effectiviteit van de fysieke aanpassingen wordt geëvalueerd in een niet-gerandomiseerde studie. In totaal zal een groep van 2400 kinderen van 8 VMBO scholen gelegen zijn in achterstandsbuurten aan het onderzoek deelnemen.

Samenvatting van de aanvraag

Wat zijn de korte termijn en lange termijn effecten van fysieke veranderingen van speelpleinen in achterstandswijken op de mate van beweging bij 12-18 jarigen? Deze vraag staat centraal in dit project. De projectgroep onderzoekt dit door 1200 leerlingen van vier middelbare scholen 2 jaar te volgen. De helft van de scholen krijgt een zogeheten ‘’Krajicek Playground”, een plein wat is ontworpen om beweging te stimuleren. De andere twee scholen dienen als controle. Primaire uitkomstmaat is het percentage jongeren wat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Daarnaast worden enkele gezondheidsgerelateerde uitkomstmaten, zoals BMI, bepaald.
Aanleiding voor het onderzoek is dat slechts een kwart van de Nederlandse jongeren voldoet aan de normen voor gezond bewegen. De fysieke omgeving speelt een grote rol in het stimuleren van beweging bij jongeren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit project, klik dan hier. U wordt doorgelinkt naar de ZonMw projectendatabase.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200120009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E.A.L.M. Verhagen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc