Mobiele menu

IMPROVING THE PREVENTION, RECOGNITION AND SUPPORT OF VULNERABLE UNINTENDED PREGNANCIES BY USING A MULTIMETHODOLOGICAL LIFE COURSE APPROACH

RISE UP studie: Onderzoek naar risico- en beschermende factoren voor kwetsbare onbedoelde zwangerschappen voor betere preventie, herkenning en ondersteuning

Vraagstuk

In Den Haag is het percentage onbedoelde zwangerschap bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Hoewel onbedoelde zwangerschappen kunnen leiden tot ongunstige uitkomsten voor moeder en kind, zijn niet alle onbedoelde zwangerschappen potentieel kwetsbaar.

Onderzoek

In dit onderzoek worden de bescherm- en risicofactoren en gezondheidsuitkomsten van moeder en kind in kaart gebracht met behulp van een geboortecohort ingebed in het Kansrijke Start Programma in Den Haag. Daarnaast zullen er levensloopinterviews worden gehouden met vrouwen en hun partners om te onderzoeken hoe levensloopgebeurtenissen de transitie naar al dan niet kwetsbare onbedoelde zwangerschap beïnvloeden.

Verwachte uitkomst

De studie zal leiden tot nieuwe inzichten in de kenmerken van vrouwen en mannen die te maken hebben met onbedoelde zwangerschappen, evenals de risico- en beschermende factoren die hiermee verband houden.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: J.C.Kiefte@lumc.nl.

Kenmerken

Projectnummer:
554002006
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.R. Crone
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum