Mobiele menu

Improving the quality of life of patients with breast cancer-related lymphedema by lymphaticovenous anastomosis (LVA): A randomized controlled trial.

Deze studie is bestemd voor patiënten met lymfoedeem in de arm. De reguliere behandeling voor arm lymfoedeem is manuele lymfedrainage en een kous gebruiken. Het doel van deze studie is een chirurgische oplossing te verkrijgen en vergelijken met de reguliere behandeling om tot een betere kwaliteit van leven te komen. Wie komt in aanmerking: Volwassen vrouwen met lymfoedeem aan één arm; een voorgeschiedenis van borstkanker, behandeling met bestralen, oksel lymfekliertoilet of verwijdering poortwachtersklier; eerder behandeling met manuele lymfedrainage (minimaal 3 maanden); de functionele lymfevaten dienen tenminste in een deel van de arm aanwezig te zijn. Hierna zullen de participanten na loting in de onderzoeksgroepen worden geplaatst; conservatieve therapie of operatie. Dit zal hierna met de patiënten worden gecommuniceerd. De looptijd van deze studie is 2 jaar. Deelnemende ziekenhuizen zijn: Maastricht University Medical Centre, Radboud Ziekenhuis Nijmegen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: De rol van reconstructieve chirurgie in de behandeling na borstkanker
Auteur: Joost A.G.N. Wolfs
Titel: Traditionele lymfetherapie vs. lymfechirurgie
Auteur: Joost A.G.N. Wolfs Dr. Shan Shan Qiu Petra van de Wiel
Titel: Improving the quality of life of patients with breast cancer-related lymphedema by lymphaticovenous anastomosis (LVA)
Auteur: Joost A.G.N. Wolfs
Titel: Studieopzet: een multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Verbeteren van kwaliteit van leven bij borstkanker-gerelateerd lymfoedeem door middel van lymfoveneuze anastomose (LVA)
Auteur: Joost A.G.N. Wolfs
Titel: Verbeteren van kwaliteit van leven bij borstkanker gerelateerd lymfoedeem (BRCL) door lymfoveneuze anastomose (LVA)
Auteur: Joost A.G.N. Wolfs
Titel: Verbeteren van kwaliteit van leven bij borstkanker-gerelateerd lymfoedeem door lymfoveneuze anastomose (LVA)
Auteur: Joost A.G.N. Wolfs
Titel: Verbeteren van kwaliteit van leven bij borstkanker-gerelateerd lymfoedeem door lymfoveneuze anastomose
Auteur: Joost A.G.N. Wolfs
Titel: Verbetert lymfoveneuze anastomose de kwaliteit van leven bij lymfoedeem na borstkanker?
Auteur: Joost A.G.N. Wolfs
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Begin- en eindpagina:
Link: http://ntvg.nl/D5519
Titel: Improving the quality of life of patients with breast cancer-related lymphoedema by lymphaticovenous anastomosis (LVA): study protocol of a multicentre randomised controlled trial
Auteur: Wolfs J, Beugels J, Kimman M, Piatkowski de Grzymala A, Heuts E, Keuter X, Tielemans H, Ulrich D, van der Hulst R, Qiu S
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:

Kenmerken

Projectnummer:
852001904
Looptijd: 94%
Looptijd: 94 %
2018
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.S. Qiu Shao MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus