Mobiele menu

Improving the scientific infrastructure for sports, movement and health related research in Groningen

De afgelopen termijnen is er inhoudelijk veel gerealiseerd zowel qua wetenschappelijke output als ook het opzetten van een goede infrastructuur voor samenwerking op het gebied sport, bewegen en gezondheid in regionaal en nationaal in LOSO verband. De infrastructuur subsidies hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd door het kunnen aanstellen van onderzoekscoördinatoren. Deze zijn belangrijk geweest in de inhoudelijke begeleiding en de onderlinge communicatie met zowel interne als externe partners. Dit heeft sportgeneeskundig onderzoek op de kaart gezet maar ook sportgeneeskunde binnen de organisatie doen profileren.

Verslagen


Eindverslag

Dit is het eindverslag van de subsidie ter bevordering van het opzetten van een wetenschappelijke infrastructuur in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit van Groningen.

Doel van het subsidieproject is het verbeteren van de wetenschappelijke infrastructuur voor onderzoek op het gebied van sport, beweging en gezondheid in het UMCGroningen en met externe partners op het gebied van sportgeneeskundig onderzoek. In dit jaar is de nieuwe onderzoekscoördinator aangesteld. Deze heeft een plek gekregen binnen het management van het Universitair Centrum voor Sport, Beweging en Gezondheid. Er zijn veel resultaten behaald in 2008, de uitgevoerde projecten in het project verslag worden beschreven aan de hand van vier kerntaken:
1.Het verder versterken van de samenwerkingsverbanden tussen het centrum voor Sportgeneeskunde en het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen. Daarnaast het verstreken van de positie van het UCSBG met andere partners binnen het UMCG
2.Het opzetten van structurele samenwerkingsverbanden buiten het UMCG.
3.Inhoudelijke activiteiten zoals onderzoeksbegeleiding (promovendi, Masters, Bachelors)
4. Implementatie van onderzoeksuitkomsten in de praktijk

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
75010007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.L. Diercks