Mobiele menu

IMPULS: eigen regie ondersteunen om positieve gezondheid te vergroten bij laaggeletterdheid

Er zijn grote gezondheidsverschillen in Nederland. Een groep die minder gezond is bestaat uit 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. Zij hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, en kortere levensverwachting. Het IMPULS project gaat uit van het idee van ‘positieve gezondheid’: dat als iemand meer gevoel van eigen regie en autonomie heeft, diegene zich gezonder voelt. Deelnemers die laaggeletterd en gemotiveerd zijn, krijgen naast begeleiding bij gedragsverandering, een bedrag om zelf aan hun gezondheid te besteden. 

Doel

Het doel van dit project is om positieve gezondheid te vergroten met een financiële impuls en begeleiding bij mensen met laaggeletterdheid. Wij willen onderzoeken hoe mensen het ervaren om op deze manier geholpen te worden, en wat maakt dat het lukt om doelen te behalen. Verder zijn wij benieuwd of zij meer eigen regie en autonomie ervaren, en of zij zich gezonder voelen. Daarnaast zullen mogelijkheden voor toekomstig onderzoek op grotere schaal worden verkend.

Aanpak/werkwijze

In dit onderzoeksproject met een mixed methods design (oa Journey Mapping) ontvangen deelnemers een financiële impuls om hun positieve gezondheid te verbeteren in combinatie met begeleiding. Het project zal 15 maanden duren, de interventieperiode duurt 6 maanden, de laatste 5 maanden zijn gericht op monitoring, evaluatie en rapportage. Deelnemers zijn volwassenen met laaggeletterdheid en worden geworven met een open blik op diversiteit. Uitkomsten zijn een procesevaluatie over de haalbaarheid, acceptatie en toepasbaarheid van de interventie, bevorderende en belemmerende factoren. Daarnaast zullen uitkomsten worden geëvalueerd in termen van doelen, ‘tipping points’ en de mate waarin autonomie, vaardigheden en gezondheid worden beïnvloed.

Samenwerkingspartners

Er zal gebruik gemaakt worden van bestaande netwerken via gemeenten waar wij al mee samenwerken. In de projectstuurgroep zal een breed scala aan professionals uit de praktijk, wetenschap en uit het gezondheids- en sociaal domein worden vertegenwoordigd, zoals stakeholders uit de gemeente, docenten van taalorganisaties en ambassadeurs (ervaringsdeskundigen laaggeletterdheid). De projectstuurgroep maakt een plan hoe de werving wordt aangepakt, hoe de financiële impuls beschikbaar komt en hoe de begeleiding wordt georganiseerd. De projectstuurgroep bijeenkomsten hebben een co-creatief karakter. Tijdens het project zal contact worden opgenomen met het Instituut voor Publieke Waarden voor praktisch advies om duurzame en waarde gedreven resultaten te genereren.

(Verwachte) resultaten

IMPULS loopt van augustus 2024 tot november 2025. De resultaten zullen worden geanalyseerd en beschreven in een wetenschappelijke publicatie in de loop van 2025-2026. Het project zal deelnemers met laaggeletterdheid begeleiden en een financiële impuls geven, met een verwachte impact op autonomie, competentie en positieve gezondheid. Een belangrijke uitkomst kan tevens zijn dat we aanknopingspunten vinden voor het begeleiden van mensen die tot nu toe moeilijk bereikt werden voor gezondheidsinterventies. Als deze interventie veelbelovend blijkt met betrekking tot de impact, geeft het ons aanwijzingen voor vervolgstappen zoals het door ontwikkelen van de interventie, en het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit.

 

Kenmerken

Projectnummer:
05550032310016
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L. ter Beek
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam