Mobiele menu

Impuls Hartzorg regio Breda/Oosterhout

Gezien de verwachte demografische groei in de regio Breda-Oosterhout van patiënten met atriumfibrilleren (AF) en hartfalen (HF) is het doel om door intensieve samenwerking in de regio en innovatieve veranderingen de zorg toegankelijk en van hoogwaardige kwaliteit te houden. Dit willen we bereiken door implementatie van regionale transmurale afspraken (o.a. heldere verwijsafspraken, voorlichting van patiënten, scholing in de 1e lijn en aanbieden van 1,5-lijnszorg) en door de ontwikkeling van een zorgpad AF. Hierdoor zal de beschikbare capaciteit efficiënter worden ingezet. We streven hierbij naar waarde-gedreven zorg d.m.v. periodieke evaluatie van kwaliteit en doelmatigheid. Inzet van de verpleegkundig specialist (VS), als behandelaar en projectleider, is het fundament voor deze transitie.

Kenmerken

Projectnummer:
10100072220004
Looptijd: 40%
Looptijd: 40 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. ALM Bakker MD
Verantwoordelijke organisatie:
Amphia