Mobiele menu

InBalans: Innovatieve aanpak voor mentale vitaliteit in de ziekenhuiszorg

Ziekenhuis InBalans. InBalans is een innovatieve aanpak om mentale vitaliteit in de ziekenhuiszorg te vergroten door een combinatie van oplossingsgerichte dialoog en concrete verbeteringen vanuit de werkvloer.

Projectomschrijving

De mentale vitaliteit van medewerkers staat onder druk. Oplossingen omvatten extra aandacht voor medewerkers, dialoogvoering in teams, coaching van leidinggevenden, werkvloer-initiatieven en actieve participatie van het management. De InBalans-methodiek stimuleert, faciliteert en versnelt deze benaderingen.

Doel

InBalans streeft naar het vergroten van de mentale vitaliteit van de medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis. De verwachte uitkomsten zullen positief bijdragen positief aan de uitdagingen waarmee het ziekenhuis te maken heeft.

Aanpak/werkwijze

InBalans is een innovatieve en bewezen effectieve aanpak om werkdruk te verlagen en herstel te bevorderen. Dit gebeurt door een combinatie van oplossingsgerichte gespreksvoering in teams en doorvoeren van concrete verbetering op zowel team- als organisatieniveau.

Samenwerkingspartners

Binnen dit project zijn verschillende teams/doelgroepen, leidinggevenden, bestuurders en HR van het St. Anonius Ziekenhuis betrokken.

De Universiteit Utrecht neemt deel als onderzoeksorganisatie en Inhealth ondersteunt bij de uitvoering.

(Verwachte) Resultaten

Naar verwachting leidt de inzet van InBalans tot het versterken van de mentale vitaliteit van de medewerkers in het ziekenhuis.

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Stellingwerf-Van der Wees
Verantwoordelijke organisatie:
St. Antonius Ziekenhuis