Mobiele menu

Inbedding van het verzamelen en verspreiden van kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap in de Geboortezorg: voorbereiding- en startfase

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

Veel zwangere vrouwen gebruiken medicijnen, maar vaak ontbreekt het bewijs dat deze middelen veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap. Om betere informatie te krijgen over het gebruik en de mogelijke effecten van medicijnen voor moeder en het (ongeboren) kind, tijdens en na de zwangerschap, is het landelijke zwangerschapsregister pREGnant ontwikkeld.
pREGnant is het landelijke register en centrale punt waar data over medicijngebruik van zwangere vrouwen wordt verzameld. Door analyse van deze data worden alle ervaringen van zwangere vrouwen met medicijngebruik omgezet naar toepasbare kennis.
In de afgelopen jaren is aangetoond dat gegevens over de zwangerschap en geneesmiddelengebruik betrouwbaar verzameld kunnen worden met pREGnant. Om goed gefundeerde conclusies en analyses te kunnen maken, is het nu van belang dat er zoveel mogelijk zwangere vrouwen deelnemen aan pREGnant.
Het doel van dit project is het verzamelen en analyseren van data, en het verspreiden van de opgedane kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en dit in te bedden in de Geboortezorg. Zo kunnen zowel verloskun¬digen, gynaecologen, apothekers, huisartsen, medisch specialisten en zwangere vrouwen betere keuzes maken over medicijngebruik tijdens de zwangerschap. Daarmee wordt bijgedragen aan verbetering van de perinatale en maternale gezondheid door de preventieve werking die hier van uit gaat.
Om dit doel te bereiken hebben Bijwerkingencentrum Lareb, WOMEN Inc, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een Coalitie gevormd. In de eerste stap van het project is gestart met het neerzetten van de juiste voorwaarden en zijn voorbereidingen getroffen voor grootschalige implementatie van pREGnant. De voorwaarden o.a. hebben betrekking op IT, werving en het verspreiden van kennis uit pREGnant. Verder zijn weerstanden, winsten en kansen in kaart gebracht om vanuit daar gerichte strategieën te ontwikkelen.

Kenmerken

Projectnummer:
849400001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S. Vorstenbosch
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb