Mobiele menu

The Incidence of Post Trauma Psychopathology Study (TRAUMA TIPS); Efficacy of a Preventive Multimedia Intervention in Injured Accident or Crime victims

Trauma TIPS: een onderzoek naar de effectiviteit van een korte online multimedia-interventie ter preventie van posttraumatische stressstoornis bij patiënten met traumatisch letsel.

Kan een posttraumatische stresstoornis (PTTS) of depressie worden voorkomen bij een slachtoffer van een ongeval of misdrijf? Dat wordt onderzocht in de Trauma TIPS-studie. Na een ongeval of misdrijf ontwikkelen veel slachtoffers die ernstige verwondingen oplopen, ook psychisch trauma. Eén tot zes maanden na het letsel lijdt circa 17,5% van de mensen aan een PTSS en/of een depressie. De Trauma TIPS-studie onderzoekt of een kortdurend psychologisch webprogramma deze klachten kan voorkomen. De deelnemers (patiënten uit de trauma units van twee medische centra) blijken het programma duidelijk en nuttig te vinden. Ook ervaren ze geen directe verhoging van angst- en spanningsklachten. Het effect van het webprogramma op de afname van PTSS-symptomen is later bekend, evenals de kosteneffectiviteit.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
62300038
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2010
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Sijbrandij
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht