Mobiele menu

Inclusieve ondersteuning: het toegankelijk maken van ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond

Het netwerk “inclusieve ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond” richt zich op het verbeteren en toegankelijk maken van ondersteuning aan ouderen met een migratieachtergrond, zodat ook zij op tijd de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit gaat om het bieden van ondersteuning die fysiek toegankelijk is, waar ouderen zich ‘welkom’ voelen en om verbeterde samenwerking tussen organisaties in Amsterdam Oost, zodat ouderen met een migratieachtergrond en ondersteuningsbehoefte tijdig worden geholpen.

Belangrijke thema’s:

  • Samenwerking en kennisdeling op het gebied van dementie.
  • Dagbesteding – en ontmoeting; Het creëren van een aanbod dat toegankelijk is en aansluit bij de wensen en behoeftes van ouderen met een migratieachtergrond. Ook zal er vanuit de zorg en ondersteuning meer ingezet worden om de doelgroep te bereiken. Een goede samenwerking tussen migrantenorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties is een belangrijk speerpunt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005090
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.S. Christiani
Verantwoordelijke organisatie:
Cordaan