Mobiele menu

Inclusieversneller project 843004122: Klinische en kosteneffectiviteit van gerichte nazorg voor patiënten met mogelijke cognitieve en emotionele klachten na een TIA of kleine beroerte die rechtstreeks uit het ziekenhuis naar huis ontslagen kunnen worden

Veel mensen ervaren onzichtbare gevolgen na een herseninfarct, zoals angst of vergeetachtigheid. De zorgverlening aan patiënten die een herseninfarct hebben gehad, kan per ziekenhuis verschillen, zeker als het gaat om de onzichtbare gevolgen. In sommige ziekenhuizen wordt met vragenlijsten gemeten of patiënten deze onzichtbare gevolgen ervaren. Daarna wordt samen met de patiënt gekozen voor passende zorg. Het is momenteel niet bekend of patiënten hierdoor minder problemen ervaren in het dagelijks leven. In de ECO-stroke studie wordt hier nu uitgebreid onderzoek naar
gedaan. Aan dit onderzoek nemen 516 patiënten van twaalf ziekenhuizen deel. Dankzij deze subsidie is de inclusie afgerond en kunnen de patiënten gevolgd worden. Hierdoor kan het onderzoek met zekerheid worden afgerond.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Producten

Titel: Screening and follow-up care for cognitive and emotional problems after transient ischaemic attack and ischaemic stroke: a national, cross-sectional, online survey among neurologists in the Netherlands
Auteur: Jos Slenders, Renske Van den Berg-Vos, Johanna Visser-Meily, Caroline van Heugten, Vincent I.H. Kwa
Magazine: BMJ Open
Titel: Nieuwsbrief ECO-stroke mei 2020
Auteur: Jos Slenders, Sarah Godefrooij
Link: https://www.dropbox.com/s/r058k0kef3xmbbr/Nieuwsbrief%20mei%202020.jpg?dl=0
Titel: Poster en programma Investigators Meeting 16 sept 2021
Auteur: Sarah Godefrooij, Jos Slenders
Link: https://www.dropbox.com/s/a7ly27ujnof64hk/Investigators%20Meeting.pdf?dl=0
Titel: Publiciteit artikel ECO-stroke website Kennisnetwerk CVA Nederland
Auteur: Jos Slenders
Link: https://www.dropbox.com/s/hrnlwrxxvmfxcst/Publiciteit%20KNCN.jpg?dl=0
Titel: Abstract poster Wetenschapsdag Nederlandse Vereninging voor Neurologie 2021
Auteur: Abstract poster Wetenscahpsdag Nederlandse Vereninging voor Neurologie 2021
Link: https://www.dropbox.com/s/v026zrm2bx0izh9/NVN%20Wet%20dag%202021.jpg?dl=0
Titel: Nieuwsbrief ECO-stroke jan 2022
Auteur: Jos Slenders, Sarah Godefrooij
Link: https://www.dropbox.com/s/ei3oqgkhc0kbxrv/Nieuwsbrief%20jan%202022.png?dl=0
Titel: Poster en programma Investigators Meeting 21 maart 2022
Auteur: Sarah Godefrooij, Jos Slenders
Link: https://www.dropbox.com/s/drpsxjdch8eim9o/Poster%20Meeting%202022.png?dl=0
Titel: Publiciteit publicatie Vragenlijst onderzoek ECO-stroke onderzoek
Auteur: Jos Slenders
Link: https://www.kennisnetwerkcva.nl/news/
Titel: Programma_NVN_Netwerkbijeenkomst Zorgevaluatie 8 september 2021
Auteur: NVN
Link: https://www.neurologie.nl/index.php/download_file/view/5817/2894/

Verslagen


Eindverslag

Veel mensen ervaren onzichtbare gevolgen na een herseninfarct, zoals angst of vergeetachtigheid. De zorgverlening aan patiënten die een herseninfarct hebben gehad, kan per ziekenhuis verschillen, zeker als het gaat om de onzichtbare gevolgen. In sommige ziekenhuizen wordt met vragenlijsten gemeten of patiënten deze onzichtbare gevolgen ervaren. Daarna wordt samen met de patiënt gekozen voor passende zorg. Het is momenteel niet bekend of patiënten hierdoor minder problemen ervaren in het dagelijks leven. In de ECO-stroke studie wordt hier nu uitgebreid onderzoek naar gedaan. Aan dit onderzoek nemen 516 patiënten van twaalf ziekenhuizen deel. Dankzij deze subsidie is de inclusie afgerond en kunnen de patiënten gevolgd worden. Hierdoor kan het onderzoek met zekerheid worden afgerond.
Veel mensen ervaren onzichtbare gevolgen na een herseninfarct, zoals angst of vergeetachtigheid. De zorgverlening aan patiënten die een herseninfarct hebben gehad kan per ziekenhuis verschillen, zeker als het gaat om de onzichtbare gevolgen. In sommige ziekenhuizen wordt met vragenlijsten gemeten of patiënten deze onzichtbare gevolgen ervaren en wordt samen met de patiënt gekozen voor passende zorg. Het is momenteel niet bekend of patiënten later hierdoor minder problemen ervaren in het dagelijkse leven. In de ECO-stroke studie wordt hier nu uitgebreid onderzoek naar gedaan. De studie heeft echter vertraging opgelopen door tegenvallende inclusies. Met deze nieuw verkregen subsidie stellen wij in een aantal ziekenhuizen lokale verpleegkundigen aan die wekelijks een vaste tijd krijgen patiënten mee te laten doen met de studie. Daarnaast zullen wij informatiebijeenkomsten voor de deelnemende ziekenhuizen organiseren, en promotiemateriaal voor nieuwe ziekenhuizen ontwikkelen. Op deze manier verwachten wij meer betrokkenheid van de ziekenhuizen en een versnelling van de inclusies.

Kenmerken

Projectnummer:
10330112020001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. V.I.H. Kwa
Verantwoordelijke organisatie:
OLVG, locatie West