Mobiele menu

Indicatieloze dagbesteding

Projectomschrijving

De gemeente Veere wil met haar samenwerkingspartners dagbesteding voor dementerenden toegankelijker te maken. Dit willen we doen door het opstellen van een plan van aanpak aan de hand van het lokale beeld en een behoefteanalyse onder de vertegenwoordigers van dementerenden. Bij het opstellen van het plan van aanpak worden belangrijke partijen betrokken die uiteindelijk ook uitvoering moeten geven aan het plan van aanpak. Het project zal een halfjaar duren. Een wens is om uiteindelijk tot een indicatieloze dagbesteding voor dementerenden en hun mantelzorgers te komen. Er zal tijdens het project worden gekeken in hoeverre dit haalbaar is.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Veere wil met haar samenwerkingspartners dagbesteding voor dementerenden toegankelijker te maken. Dit willen we doen door het opstellen van een plan van aanpak aan de hand van het lokale beeld en een behoefteanalyse onder de vertegenwoordigers van dementerenden. Bij het opstellen van het plan van aanpak worden belangrijke partijen betrokken die uiteindelijk ook uitvoering moeten geven aan het plan van aanpak. Het project zal een halfjaar duren. Er wordt een projectleider aangesteld (zie begroting). Een wens is om uiteindelijk tot een indicatieloze dagbesteding voor dementerenden en hun mantelzorgers te komen. Er zal tijdens het project worden gekeken in hoeverre dit haalbaar is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110027
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
I. Stuurman
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Veere