Mobiele menu

INDIGO: The impact of the Green Carpet and Blue Care in the Maastricht approach to reduce socioeconomic health inequalities

Projectomschrijving

Doel

Vroeger werden vier buurten met een lage sociaal economische status in Maastricht doorkruist door de snelweg A2. In 2016 is de snelweg ondertunneld en is bovengronds plaatsgemaakt voor een vijf kilometer lange parklaan; de Groene Loper. In dezelfde buurten werd gestart met de pilot Blauwe Zorg, waarin inwoners, zorgverzekeraars en lokale overheden krachten bundelen om de positieve gezondheid van kwetsbare inwoners te verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Wat was de invloed van deze grote wijziging in de fysieke en sociale  leefomgeving? Was er een significant verschil aan te duiden in fysieke activiteit, mobiliteit en positieve gezondheid? In deze studie werd onderzocht hoe effectief deze interventies waren in het verkleinen van verschillen tussen inwoners van Maastricht op het gebied van positieve gezondheid. Ook werd onderzocht of en hoe de twee programma’s elkaar versterkten. Het project volgede daarnaast hoe de twee programma’s werden ingevoerd, en hoe verschillende samenwerkingsstrategieën kunnenbijdragen aan het creëren van duurzame verbeteringen in de buurt.

Het onderzoek bestond uit een effectevaluatie en een procesevaluatie. Voor de effectevaluatie zijn 750 deelnemers op drie momenten in de tijd gemeten doormiddel van vragenlijsten, beweegmeters en GPS-loggers. Daarnaast is in een procesevaluatie onderzocht hoe het project tot stand is gekomen. Dit is gedaan doormiddel van interviews, documentanalyses en observaties.

Resultaten

Een veilige omgeving die mensen stimuleert en faciliteert om in beweging te komen, dat is waar veel overheden al op inzetten. In de praktijk heeft zo’n stimulerende omgeving vooral effect op hoogopgeleide mensen zonder fysieke problemen.

“Voor laagopgeleide mensen geldt juist dat belemmerende factoren zoals een drukke weg of ander obstakel, een grote rol spelen. Als het om bewegen gaat, kijken zij eerder naar factoren die hen hinderen”, vertelt Nicole Stappers.

Zij was promovendus in het INDIGO onderzoek waarin de academische werkplaats en Universiteit Maastricht samen optrokken. De conclusie over hoog- en laagopgeleiden is een van de eerste resultaten van het INDIGO onderzoek.

Het onderzoek laat zien dat voor de onderzoeksgroepen in Maastricht de hoeveelheid actief transport (wandelen en fietsen) gelijk blijft, terwijl het in de controlegroep afneemt. Ook laten de resultaten zien dat gebruikers van de Groene Loper, minder zittend vervoeren. De nieuwe omgeving wordt door verschillende groepen gebruikt, los van geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. Er zijn nog geen verschillen gevonden op de ervaren gezondheid.
 

Producten

Titel: Combining Accelerometry and GPS to Assess Neighborhood-Based Physical Activity: Associations With Perceived Neighborhood Walkability
Auteur: N.E.H. Stappers, J. Schipperijn, S.P.J. Kremers, M.P.M. Bekker, M.W.J. Jansen, N.K. De Vries, D.H.H. Van Kann
Magazine: Environment and Behavior
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013916520906485
Titel: Tunneling a crosstown highway: a natural experiment testing the longitudinal effect on physical activity and active transport
Auteur: Nicole E. H. Stappers, Jasper Schipperijn, Stef P. J. Kremers, Marleen P. M. Bekker, Maria W. J. Jansen, Nanne K. de Vries & Dave H. H. Van Kann
Magazine: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
Titel: The role of context in evaluation studies: Lessons from a process evaluation of integrating health in urban reconstruction
Auteur: N.E.H. Stappers, D.H.H. Van Kann, M.W.J. Jansen, S.P.J. Kremers, N.K. De Vries, M.P.M. Bekker
Magazine: Environmental Impact Assessment Review
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925519303816?via%3Dihub
Titel: The role of context in evaluation studies: Lessons from a process evaluation of integrating health in urban reconstruction
Auteur: N.E.H. Stappers, D.H.H. van Kann, M.W.J. Jansen, S.P.J. Kremers, N.K. de Vries, M.P.M. Bekker
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925519303816?via%3Dihub
Titel: Combining Accelerometry and GPS to Assess Neighborhood-Based Physical Activity: Associations With Perceived Neighborhood Walkability
Auteur: N.E.H. Stappers, J. Schipperijn, D.H.H. van Kann, M.W.J. Jansen, S.P.J. Kremers, N.K. de Vries, M.P.M. Bekker
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013916520906485
Titel: INDIGO onderzoekt effect van combinatie interventies in fysieke en sociale omgeving
Link: https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/indigo-onderzoekt-effect-van-combinatie-interventies-in-fysieke-en-sociale-omgeving/
Titel: Eerste resultaten INDIGO onderzoek “verrassend”
Link: https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/eerste-resultaten-indigo-onderzoek-verrassend/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In 2017, the city of Maastricht has started with the stepwise implementation of the Green Carpet: a five kilometer long park avenue that will replace the space that was occupied by the A2 highway which crossed the four lowest socio-economic status (SES) neighborhoods of the city. The A2 highway is tunneled since January 2017. Along with the implementation of the Green Carpet, Blue Care is implemented in the same low-SES area of the city. As one of the national pioneer sites Maastricht municipality, health insurers, citizens and local partners in care and public health joined forces in an integrated approach to improve quality of life of the most vulnerable inhabitants of the city. This leads to the unique situation where two major changes in the physical and social environment of low-SES communities come together in Maastricht, both in time and place. At a public administrative level, the changes are implemented within two different types of sectors; the physical infrastructural and spatial planning sectors on the one hand and the social and health sectors on the other hand. Indigo is the color which, according to Newton, follows Green and Blue in the optical spectrum and this inspired us to use the Dutch acronym INDIGO (in English: Integral and sustainable interactions promoting positive health in Maastricht East). Since 2016; the continuous search for synergy between ‘Green’ and ‘Blue’ has been explicitly incorporated in the municipal policy. The integral approach within INDIGO aims to promote collaborative governance both within and across the physical infrastructural and the social and health sectors. Strategies that are used to promote the integral approach include: 1. the assignment of policy brokers, 2. co-design sessions, 3. professional training and 4. promotion of citizen participation. In this study, a combination of quantitative and qualitative research methods will be used to evaluate the effectiveness and process of the implementation of INDIGO on reducing socioeconomic health inequalities. The effectiveness study will be executed in the form of a natural experiment in which citizens are followed over time with a combination of methodologies (accelerometry, GPS-loggers, questionnaires and care files. The process evaluation study will apply a qualitative research design using participatory observations, semi-structured interviews and document analyses. Research questions relate to how programmes are implemented, but also to how the integration strategies contribute to sustainable conditions for the implementation of these programmes to improve positive health. Dutch summary / Nederlandstalige samenvatting: Hoe transformeer je een bouwterrein tot een aantrekkelijke omgeving die de gezondheid bevordert? Dat is de centrale vraag waarmee de Gemeente Maastricht aan de slag is gegaan om de zogenaamde Groene Loper vorm te geven. De Groene Loper is een 5 kilometer lange parklaan die wordt aangelegd in de ruimte die voorheen werd gebruikt als snelweg (de A2), dwars door vier wijken van de stad. Tegelijkertijd wordt in dezelfde wijken de Blauwe Zorg geïmplementeerd. Blauwe Zorg is een project waarin de gemeente Maastricht, burgers en lokale partners de handen ineen slaan om door middel van een integrale aanpak de positieve gezondheid van burgers te bevorderen. Dit leidt tot de unieke situatie waar twee drastische veranderingen in de fysieke omgeving (de Groene Loper) en sociale omgeving (de Blauwe Zorg) van kwetsbare bewoners van Maastricht samenkomen. Ook op gemeentelijk niveau leidt dit tot een bijzondere situatie waarin verschillende typen sectoren intensief met elkaar samenwerken om tot hetzelfde doel te komen. Volgens Newton was Indigo de kleur die in het optische spectrum volgt op Groen en Blauw. Dit heeft ons geïnspireerd tot de afkorting INDIGO voor deze studie: INtegrale en Duurzame Interacties ter bevordering van positieve Gezondheid in Oost-Maastricht. De studie is gericht op het verkrijgen van inzicht in het proces en de effectiviteit van de drastische veranderingen in de omgeving op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Een aantal concrete strategieën wordt uitgevoerd om de integrale benadering in Maastricht vorm te geven. Het betreft 1. de aanstelling van ‘makelaars’ die als taak hebben om verschillende beleidsterreinen blijvend bij elkaar te brengen en te ondersteunen, 2. de organisatie van co-design sessies, waarbij in inspirerende themasessies gedachten, dromen en verwachtingen worden uitgewisseld tussen betrokkenen, 3. het trainen van professionals, en 4. bevordering van burgerparticipatie. We maken in het onderzoek gebruik van beweegmeters, GPS gegevens, zorgdossiers en vragenlijsten om het effect in kaart te brengen. Het proces volgen we vooral met interviews en observaties. Onderzoeksvragen zijn gerelateerd aan hoe programma’s worden uitgevoerd, maar ook hoe de integratie ervan bijdraagt aan duurzame bevordering van gezondheid in de stad.

Kenmerken

Projectnummer:
531001316
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.P.J. Kremers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University Medical Centre+
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.