Mobiele menu

INDIGO: The impact of the Green Carpet and Blue Care in the Maastricht approach to reduce socioeconomic health inequalities

Doel

Vroeger werden vier buurten met een lage sociaal economische status in Maastricht doorkruist door de snelweg A2. In 2016 is de snelweg ondertunneld en is bovengronds plaatsgemaakt voor een vijf kilometer lange parklaan; de Groene Loper. In dezelfde buurten werd gestart met de pilot Blauwe Zorg, waarin inwoners, zorgverzekeraars en lokale overheden krachten bundelen om de positieve gezondheid van kwetsbare inwoners te verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Wat was de invloed van deze grote wijziging in de fysieke en sociale  leefomgeving? Was er een significant verschil aan te duiden in fysieke activiteit, mobiliteit en positieve gezondheid? In deze studie werd onderzocht hoe effectief deze interventies waren in het verkleinen van verschillen tussen inwoners van Maastricht op het gebied van positieve gezondheid. Ook werd onderzocht of en hoe de twee programma’s elkaar versterkten. Het project volgede daarnaast hoe de twee programma’s werden ingevoerd, en hoe verschillende samenwerkingsstrategieën kunnenbijdragen aan het creëren van duurzame verbeteringen in de buurt.

Het onderzoek bestond uit een effectevaluatie en een procesevaluatie. Voor de effectevaluatie zijn 750 deelnemers op drie momenten in de tijd gemeten doormiddel van vragenlijsten, beweegmeters en GPS-loggers. Daarnaast is in een procesevaluatie onderzocht hoe het project tot stand is gekomen. Dit is gedaan doormiddel van interviews, documentanalyses en observaties.

Resultaten

Een veilige omgeving die mensen stimuleert en faciliteert om in beweging te komen, dat is waar veel overheden al op inzetten. In de praktijk heeft zo’n stimulerende omgeving vooral effect op hoogopgeleide mensen zonder fysieke problemen.

“Voor laagopgeleide mensen geldt juist dat belemmerende factoren zoals een drukke weg of ander obstakel, een grote rol spelen. Als het om bewegen gaat, kijken zij eerder naar factoren die hen hinderen”, vertelt Nicole Stappers.

Zij was promovendus in het INDIGO onderzoek waarin de academische werkplaats en Universiteit Maastricht samen optrokken. De conclusie over hoog- en laagopgeleiden is een van de eerste resultaten van het INDIGO onderzoek.

Het onderzoek laat zien dat voor de onderzoeksgroepen in Maastricht de hoeveelheid actief transport (wandelen en fietsen) gelijk blijft, terwijl het in de controlegroep afneemt. Ook laten de resultaten zien dat gebruikers van de Groene Loper, minder zittend vervoeren. De nieuwe omgeving wordt door verschillende groepen gebruikt, los van geslacht, leeftijd of opleidingsniveau. Er zijn nog geen verschillen gevonden op de ervaren gezondheid.
 

Producten

Titel: Combining Accelerometry and GPS to Assess Neighborhood-Based Physical Activity: Associations With Perceived Neighborhood Walkability
Auteur: N.E.H. Stappers, J. Schipperijn, S.P.J. Kremers, M.P.M. Bekker, M.W.J. Jansen, N.K. De Vries, D.H.H. Van Kann
Magazine: Environment and Behavior
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013916520906485
Titel: Tunneling a crosstown highway: a natural experiment testing the longitudinal effect on physical activity and active transport
Auteur: Nicole E. H. Stappers, Jasper Schipperijn, Stef P. J. Kremers, Marleen P. M. Bekker, Maria W. J. Jansen, Nanne K. de Vries & Dave H. H. Van Kann
Magazine: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
Titel: The role of context in evaluation studies: Lessons from a process evaluation of integrating health in urban reconstruction
Auteur: N.E.H. Stappers, D.H.H. Van Kann, M.W.J. Jansen, S.P.J. Kremers, N.K. De Vries, M.P.M. Bekker
Magazine: Environmental Impact Assessment Review
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925519303816?via%3Dihub
Titel: The role of context in evaluation studies: Lessons from a process evaluation of integrating health in urban reconstruction
Auteur: N.E.H. Stappers, D.H.H. van Kann, M.W.J. Jansen, S.P.J. Kremers, N.K. de Vries, M.P.M. Bekker
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925519303816?via%3Dihub
Titel: Combining Accelerometry and GPS to Assess Neighborhood-Based Physical Activity: Associations With Perceived Neighborhood Walkability
Auteur: N.E.H. Stappers, J. Schipperijn, D.H.H. van Kann, M.W.J. Jansen, S.P.J. Kremers, N.K. de Vries, M.P.M. Bekker
Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013916520906485
Titel: INDIGO onderzoekt effect van combinatie interventies in fysieke en sociale omgeving
Link: https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/indigo-onderzoekt-effect-van-combinatie-interventies-in-fysieke-en-sociale-omgeving/
Titel: Eerste resultaten INDIGO onderzoek “verrassend”
Link: https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/eerste-resultaten-indigo-onderzoek-verrassend/

Kenmerken

Projectnummer:
531001316
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.P.J. Kremers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University Medical Centre+
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.