Mobiele menu

From individual perception of vaccination risks and benefits to compliance, costs and effects of vaccination programmes: a pilot study for influenza, HPV and measles

Er is een dringende behoefte om te begrijpen hoe de individuele keuze om te vaccineren wordt gemaakt, en hoe het totaal van duizenden individuele keuzes uitpakt voor de gezondheid in de gehele bevolking. In dit project vertalen we beschikbare empirische gegevens over individuele beslissingen naar de verwachte collectieve effecten. Hiertoe bouwen we in onze computer een synthetische bevolking van 17 miljoen mensen die eenzelfde opbouw kent als de Nederlandse bevolking in leeftijd, geslacht en risicofactoren. In deze synthetische bevolking volgen wij personen en hun beslissingen. En in deze synthetische bevolking simuleren we de impact van doelgerichte vaccinatieprogramma's op de volksgezondheid.
De aanpak met een synthetische bevolking maakt het mogelijk voor professionals in de gezondheidszorg om de effecten op de gezondheid en kosten vooraf te verkennen, en om te zien of er onvoorziene gevolgen zijn van individuele besluitvorming. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd op ongewenste uitkomsten van vaccinatieprogramma’s of communicatiecampagnes. Deze aanpak geeft ook een kans om te verkennen welke beleidsopties het meest gunstig uitpakken voor de volksgezondheid.
Het onderzoek is een zogeheten “pilot project”. In deze fase van het onderzoek testen we of het mogelijk is zo’n synthetische bevolking van 17 miljoen mensen na te bouwen in de computer, en of het mogelijk is deze synthetische bevolking in te zetten om een voorspelling te maken van de verwachte dekkingsgraad voor enkele vaccinaties (influenza, HPV en mazelen). We richten ons op deze ziekten omdat ze verschillende doelgroepen betreffen (respectievelijk ouderen, adolescenten en baby's), en omdat we voor deze ziekten toegang hebben tot empirische gegevens over gedrag en individuele keuze-experimenten.
De test is gelukt: we kunnen een synthetische bevolking bouwen waarin individuen hun beslissingen nemen. Deze synthetische bevolking komt overeen met de Nederlandse bevolking wat betreft de demografische ontwikkeling, risicofactoren en risicoperceptie. Dit was, voor zover wij weten, niet eerder beschikbaar in Nederland. We kunnen nu epidemieën van infectieziekten simuleren in deze synthetische bevolking. Als voorbeeld van een doelgerichte vaccinatie kijken we naar een extra vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond tijdens een mazelenuitbraak zoals in Nederland plaats vond in 2013. We vinden dat zo’n extra vaccinatie kosteneffectief kan zijn als de incidentie van infectie in de doelgroep hoog genoeg is.
Informatie over de synthetische bevolking kan op elk niveau opgevraagd worden (bijvoorbeeld nationaal, GGD regio’s). De synthetische bevolking biedt een platform om beschikbare empirische bevindingen op individueel niveau te integreren en daarmee te kijken naar het gedrag van doelgroepen met een veranderende demografie, en te kijken naar de kosteneffectiviteit van interventies bij die doelgroepen. We denken dat de resultaten van dit testproject een waardevolle aanvulling geeft op de al beschikbare kennis voor infectieziektebestrijding in Nederland.

Verslagen


Eindverslag

Er is een dringende behoefte om te begrijpen hoe de individuele keuze om te vaccineren wordt gemaakt, en hoe het totaal van duizenden individuele keuzes uitpakt voor de gezondheid in de gehele bevolking. In dit project vertalen we beschikbare empirische gegevens over individuele beslissingen naar de verwachte collectieve effecten. Hiertoe bouwen we in onze computer een synthetische bevolking van 17 miljoen mensen die eenzelfde opbouw kent als de Nederlandse bevolking in leeftijd, geslacht en risicofactoren. In deze synthetische bevolking volgen wij personen en hun beslissingen. En in deze synthetische bevolking simuleren we de impact van doelgerichte vaccinatieprogramma's op de volksgezondheid.

De aanpak met een synthetische bevolking maakt het mogelijk voor professionals in de gezondheidszorg om de effecten op de gezondheid en kosten vooraf te verkennen, en om te zien of er onvoorziene gevolgen zijn van individuele besluitvorming. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd op ongewenste uitkomsten van vaccinatieprogramma’s of communicatiecampagnes. Deze aanpak geeft ook een kans om te verkennen welke beleidsopties het meest gunstig uitpakken voor de volksgezondheid.

Het onderzoek is een zogeheten “pilot project”. In deze fase van het onderzoek testen we of het mogelijk is zo’n synthetische bevolking van 17 miljoen mensen na te bouwen in de computer, en of het mogelijk is deze synthetische bevolking in te zetten om een voorspelling te maken van de verwachte dekkingsgraad voor enkele vaccinaties (influenza, HPV en mazelen). We richten ons op deze ziekten omdat ze verschillende doelgroepen betreffen (respectievelijk ouderen, adolescenten en baby's), en omdat we voor deze ziekten toegang hebben tot empirische gegevens over gedrag en individuele keuze-experimenten.

De test is gelukt: we kunnen een synthetische bevolking bouwen waarin individuen hun beslissingen nemen. Deze synthetische bevolking komt overeen met de Nederlandse bevolking wat betreft de demografische ontwikkeling, risicofactoren en risicoperceptie. Dit was, voor zover wij weten, niet eerder beschikbaar in Nederland. We kunnen nu epidemieën van infectieziekten simuleren in deze synthetische bevolking. Als voorbeeld van een doelgerichte vaccinatie kijken we naar een extra vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond tijdens een mazelenuitbraak zoals in Nederland plaats vond in 2013. We vinden dat zo’n extra vaccinatie kosteneffectief kan zijn als de incidentie van infectie in de doelgroep hoog genoeg is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522002008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. van den Dool
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM