Mobiele menu

Individuele substraatmeting bij elite midden en lange afstandlopers (MiLa's).

Sportcentrum Papendal ondersteunt topsporters d.m.v sportwetenschappelijke support. Topsporters, vooral duursporters, moeten genoeg eten om aan hun energiebehoeftes te voldoen. Vaak werken duursporters daarom nauw samen met voedingsdeskundigen en wordt een individueel voedingsplan gemaakt. Omdat het tot nu toe onmogelijk was om het daadwerkelijke energieverbruik tijdens een training te meten, was dit plan vaak gebaseerd op generieke informatie en expertise van de voedingsdeskundige. Met behulp van een mobiele gasanalyse, kan het substraatgebruik tijdens een training worden gemeten.
Tijdens deze tests wordt gemeten welk substraat (koolhydraten vs. vetten) een sporter verbruikt en ook hoeveel hij ervan verbruikt. Door dit in kaart te brengen tijdens verschillende trainingen en intensiteiten, wordt een overzicht verkregen van het energieverbruik van de sporter. Door deze data te verzamelen, kan een passender voedingsplan gemaakt worden dan tot nu toe mogelijk was.

Verslagen


Eindverslag

De doelstelling was het geïndividualiseerd meten van substraat- en energieverbruik tijdens inspanning in elite lange afstandslopers.
Op Papendal bij atleten uit de nationale selectie zijn metingen uitgevoerd met mobiele ademgasanalyse apparatuur. Hiermee is het energieverbruik gemeten tijdens 4 blokken van 2km of 6min op verschillende snelheden. Met deze data is een relatie gelegd tussen loopsnelheid en energieverbruik, alsmede het substraatverbruik, dus calorieën uit vetten en koolhydraten.
Het resultaat was een individueel patroon van energie- en substraat verbruik per snelheid (bijv. 20kcal/min op 14 km/uur, waarvan 50% koolhydraten en 50% vetten. Of 25 kcal/min op 17 km/uur, waarvan 80% koolhydraten en 20% vetten). Deze relatie kan op elke training toegepast worden. Daardoor kan voor elke training een nauwkeurigere schatting gemaakt worden van het totale energieverbruik en het aandeel vetten en koolhydraten. Hiermee kan een voedingsschema voorgeschreven worden naar de exacte behoeften van een atleet.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001720
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Roskam
Verantwoordelijke organisatie:
Sportcentrum Papendal