Mobiele menu

Induction of labour or expectant management in women with PPROM between 34-37 weeks of gestation – a long-term follow-up and economic evaluation study of the PPROMEXIL-trial.

Jaarlijks breken bij 3000 zwangere vrouwen voortijdig de vliezen tussen 34 en 37 weken zwangerschap. Nadat de vliezen gebroken zijn bestaat er een klein risico op infectie voor moeder en kind. Dit zou reden kunnen zijn om de bevalling na te streven met als gevolg een vroeggeboorte. Om dit te voorkomen kan worden afgewacht tot 37 weken voordat de bevalling wordt ingeleid. Twee recente onderzoeken (PPROMEXIL en PPROMEXIL-2) lieten zien dat een afwachtend beleid op de korte termijn de voorkeur heeft. De vraag is echter of dit op de lange termijn ook geldt. Het doel van deze studie is om te onderzoeken wat de lange termijn effecten zijn van afwachten versus inleiding na voortijdig gebroken vliezen tussen de 34 en 37 weken zwangerschap op de ontwikkeling, het gedrag en de gezondheid van het kind. Ook de kosteneffectiviteit zal worden onderzocht. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen ouders en gynaecologen in de toekomst betere keuzes maken.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de NVOG kennisagenda 2017-2020

Producten

Titel: Follow-up and management of preterm prelabour rupture of membranes and preterm birth
Auteur: Noor Simons
Titel: Te vroeg gebroken vliezen in de zwangerschap tussen 34-37 weken - en nu?
Auteur: NE Simons, AA de Ruigh
Titel: Te vroeg gebroken vliezen in de zwangerschap onder de 24 weken - en nu?
Auteur: NE Simons, AA de Ruigh
Titel: Childhood outcomes after induction of labor or expectant management for preterm prelabor rupture of membranes: a 10-year follow-up of the PPROMEXIL trials
Auteur: Noor E Simons, Annemijn A de Ruigh, Janneke van 't Hooft, Cornelieke S H Aarnoudse-Moens, Madelon van Wely, David P van der Ham, Augustinus S P van Teeffelen, Tessa J Roseboom, Ben W Mol, Aleid G Leemhuis, Eva Pajkrt
Titel: Child outcomes after induction of labour or expectant management in women with preterm prelabour rupture of membranes between 34 and 37 weeks of gestation: study protocol of the PPROMEXIL Follow-up trial.
Auteur: Annemijn A de Ruigh, Noor E Simons, Janneke Van 't Hooft, Aleid G van Wassenaer-Leemhuis, Cornelieke S H Aarnoudse-Moens, Madelon van Wely, Gert-Jan van Baaren, Floortje Vlemmix, D P van der Ham , Augustinus S P van Teeffelen, Ben W Mol, Tessa J Roseboom, Eva Pajkrt
Magazine: BMJ Open
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/11/6/e046046.full.pdf
Titel: Childhood outcomes after induction of labor or expectant management for preterm prelabor rupture of membranes: a 10-year follow-up of the PPROMEXIL trials
Auteur: Noor E Simons, Annemijn A de Ruigh, Janneke van 't Hooft, Cornelieke S H Aarnoudse-Moens, Madelon van Wely, David P van der Ham, Augustinus S P van Teeffelen, Tessa J Roseboom, Ben W Mol, Aleid G Leemhuis, Eva Pajkrt
Magazine: American Journal of Obstetrics and Gynecology

Kenmerken

Projectnummer:
843002826
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E. Pajkrt
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC