Mobiele menu

Industrieel onderzoek naar een sensitieve virtuele assistent voor kwetsbare zorgvragers

Projectomschrijving

Voor burgers in kwetsbare posities – zoals mensen met autisme, licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel en/of GGZ-problematiek – is het om emotionele, cognitieve en infrastructurele redenen uitdagend om met specifieke zorgvragen bij de juiste instantie terecht te komen. Deze zorgvragers worden vaak (te) laat of niet geholpen, wat zwaardere zorg of verzwaring van de problematiek oplevert.

Doel

Er is behoefte aan effectieve tools die deze zorgvragers kunnen ondersteunen in de vragen die ze hebben, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de drie uitdagingen die ten grondslag liggen aan de complexiteit van de situatie. Ervaringsdeskundigen gelieerd aan ErvaarMEE en initiatiefnemers van dit project verwachten dat een virtuele assistent die aansluit bij de leefwereld van kwetsbare zorgvragers deze uitdagingen kan verminderen, daarmee hun empowerment verhoogt, en bijdraagt aan een effectievere hulpverlening; wat uiteindelijk gezondheidsverschillen kan verkleinen.

Aanpak

In dit project wordt op basis van fundamenteel en industrieel onderzoek een sensitieve virtuele assistent met unieke AI-technologie ontwikkeld die past bij de leefwereld van deze zorgvragers, te beginnen in de kwetsbare context van zorg- en welzijnsproblematiek. Met sensitief wordt bedoeld dat de virtuele assistent kan aanvoelen wat de gewenste ervaringen en belangen zijn van de zorgvragers. Deze virtuele assistent kan zorgvragers in een kwetsbare positie wijzen op passende ondersteuning voor sociale vragen op het gebied van (mentale en fysieke) gezondheid.

In het project staat de doelgroep aan het roer als burgerwetenschapper, is gelijkwaardige partner en co-creator en tevens adviseur in een klankbordgroep. Daarmee kan bovendien bewijsvoering worden geleverd dat burgerwetenschappers waardevol en noodzakelijk zijn in technologische ontwikkel- en implementatie-onderzoeken om aan te kunnen sluiten bij de praktijk, zodat ‘citizen science’ breder toegepast kan worden.

Samenwerkingspartners

Naast de ervaringsdeskundigen en (co-)onderzoekers als burgerwetenschappers zijn in dit project welzijnsorganisatie MEE Gelderse Poort (MEE), AI-ontwikkelaar Mobile Water (MW), projectpartner Reframing Studio (RS) en kennisinstellingen Tilburg University (TiU) en Radboudumc (Rumc) betrokken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Burgers in kwetsbare posities (bijv. met een licht verstandelijke beperking(LVB), niet aangeboren hersenletsel(NAH), Autisme of GGZ-problematiek) vinden met hun zorgvraag vaak moeilijk de weg naar de juiste zorg-/hulpverlener. Zij hebben moeite hun vraag te duiden en dreigen te verzanden in de complexe infrastructuur van zorg en gemeenten die onvoldoende aansluit bij hun leefwereld. Vanuit de behoefte om zelfstandig hulp bij de juiste hulpverlener te kunnen vinden, mede-ontwikkelen zorgvragers in dit project een sensitieve virtuele assistent die met AI-dialoogtechnologie op een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en passende manier cognitieve en emotionele uitdagingen kan wegnemen. Deze burgerparticipatie is noodzakelijk omdat de huidige AI-technologie nog niet is afgestemd op deze zorgvragers in kwetsbare posities. De assistent werkt preventief én kan ook het proces richting de gevraagde oplossing versnellen, waarmee zwaardere zorg of verzwaring van de problematiek beperkt kan worden.

Kenmerken

Projectnummer:
404270598026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.M.C. de Krosse
Verantwoordelijke organisatie:
MEE Gelderse Poort