Mobiele menu

Industrieel onderzoek naar een sensitieve virtuele assistent voor kwetsbare zorgvragers

Voor burgers in kwetsbare posities – zoals mensen met autisme, licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel en/of GGZ-problematiek – is het om emotionele, cognitieve en infrastructurele redenen uitdagend om met specifieke zorgvragen bij de juiste instantie terecht te komen. Deze zorgvragers worden vaak (te) laat of niet geholpen, wat zwaardere zorg of verzwaring van de problematiek oplevert.

Doel

Er is behoefte aan effectieve tools die deze zorgvragers kunnen ondersteunen in de vragen die ze hebben, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de drie uitdagingen die ten grondslag liggen aan de complexiteit van de situatie. Ervaringsdeskundigen gelieerd aan ErvaarMEE en initiatiefnemers van dit project verwachten dat een virtuele assistent die aansluit bij de leefwereld van kwetsbare zorgvragers deze uitdagingen kan verminderen, daarmee hun empowerment verhoogt, en bijdraagt aan een effectievere hulpverlening; wat uiteindelijk gezondheidsverschillen kan verkleinen.

Aanpak

In dit project wordt op basis van fundamenteel en industrieel onderzoek een sensitieve virtuele assistent met unieke AI-technologie ontwikkeld die past bij de leefwereld van deze zorgvragers, te beginnen in de kwetsbare context van zorg- en welzijnsproblematiek. Met sensitief wordt bedoeld dat de virtuele assistent kan aanvoelen wat de gewenste ervaringen en belangen zijn van de zorgvragers. Deze virtuele assistent kan zorgvragers in een kwetsbare positie wijzen op passende ondersteuning voor sociale vragen op het gebied van (mentale en fysieke) gezondheid.

In het project staat de doelgroep aan het roer als burgerwetenschapper, is gelijkwaardige partner en co-creator en tevens adviseur in een klankbordgroep. Daarmee kan bovendien bewijsvoering worden geleverd dat burgerwetenschappers waardevol en noodzakelijk zijn in technologische ontwikkel- en implementatie-onderzoeken om aan te kunnen sluiten bij de praktijk, zodat ‘citizen science’ breder toegepast kan worden.

Samenwerkingspartners

Naast de ervaringsdeskundigen en (co-)onderzoekers als burgerwetenschappers zijn in dit project welzijnsorganisatie MEE Gelderse Poort (MEE), AI-ontwikkelaar Mobile Water (MW), projectpartner Reframing Studio (RS) en kennisinstellingen Tilburg University (TiU) en Radboudumc (Rumc) betrokken.

Kenmerken

Projectnummer:
404270598026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.M.C. de Krosse
Verantwoordelijke organisatie:
MEE Gelderse Poort