Mobiele menu

Infliximab top-down in pediatric Crohn's disease

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Kinderen met matig tot ernstige ziekte van Crohn; infliximabbehandeling vanaf diagnose heel effectief

Kinderen met de ziekte van Crohn hebben een chronische ontsteking van de darm en zijn hierbij ernstig ziek. Genezing is niet mogelijk, behandeling wel.

Er zijn verschillende medicamenteuze behandelingen beschikbaar, waaronder de biological infliximab. Momenteel wordt infliximab pas gegeven als andere medicatie onvoldoende effectief gebleken is. Mogelijk is het beter dit medicijn vanaf de diagnose te starten. In dit onderzoek zijn beide behandelingen met elkaar vergeleken in een groep van 100 kinderen met een zojuist gestelde diagnose matig tot ernstige ziekte van Crohn.

Resultaten

Start van infliximab vanaf de diagnose bleek effectiever dan start in een later stadium van de ziekte. Daarnaast is bekend dat de ziekte sterk verschilt van patiënt tot patiënt. Momenteel wordt een nieuwe afweermeting onderzocht. Hiermee kan hopelijk worden voorspeld welke patiënt het meest baat heeft van een behandeling met infliximab.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.


Samenvatting bij start

Verbeterde behandeling ziekte van Crohn bij kinderen

Ziekte van Crohn is een ernstige chronische darmontsteking. Deze ziekte begint vaak al op kinderleeftijd en heeft grote gevolgen voor de rest van het leven. Veel kinderen krijgen complicaties van de ziekte zoals een slechte groei, fistelvoming en vernauwingen in de darm.

Dit onderzoek gaat na met welk medicijn kinderen met ziekte van Crohn het best behandeld worden. Dit wordt onderzocht door twee verschillende behandelingen, namelijk infliximab en prednison, met elkaar te vergelijken (bij beide behandelingen wordt ook azathioprine gegeven).

Tot nu toe wordt infliximab alleen aan kinderen met de ziekte van Crohn gegeven als prednison en andere medicijnen niet goed werken. In de ITSKids studie wordt onderzocht of behandeling met infliximab meteen bij diagnose betere uitkomsten geeft, complicaties voorkomt en veilig is. Ook wordt onderzocht of per kind te voorspellen is welk medicijn het best zal werken.

Meer informatie

‘Infliximab is de toekomst voor kinderen met Crohn’ (Mediator 42, jul 2020)

Producten

Titel: First-line treatment with infliximab versus conventional treatment in children with newly diagnosed moderate- to- severe Crohn’s disease: an open-label multicentre randomised controlled trial
Auteur: Maria M E Jongsma, Martine A Aardoom, Martinus A Cozijnsen, Merel van Pieterson, Tim de Meij, Michael Groeneweg, Obbe F Norbruis, Victorien M Wolters, Herbert M van Wering, Iva Hojsak, Kaija- Leena Kolho, Thalia Hummel,11 Janneke Stapelbroek,12 Cathelijne van der Feen,13 Patrick F van Rheenen, Michiel P van Wijk, Sarah T A Teklenburg- Roord, Marco W J Schreurs, Dimitris Rizopoulos, Michail Doukas, Johanna C Escher, Janneke N Samsom, Lissy de Ridder
Magazine: Gut
Link: http://gut.bmj.com/content/early/2020/12/31/gutjnl-2020-322339
Titel: Top-down In?iximab Study in Kids with Crohn’s disease (TISKids): an international multicentre randomised controlled trial
Auteur: M A Cozijnsen, M van Pieterson, J N Samsom, J C Escher, L de Ridder
Magazine: BMJ Open
Titel: top abstract awardee UEGW 2020

Verslagen


Eindverslag

Kinderen met matig tot ernstige ziekte van Crohn; infliximabbehandeling vanaf diagnose heel effectief Kinderen met ziekte van Crohn hebben een chronische ontsteking van de darm en zijn hierbij ernstig ziek. Genezing is niet mogelijk, behandeling wel. Er zijn verschillende medicamenteuze behandelingen beschikbaar, waaronder de biological infliximab. Momenteel wordt infliximab pas gegeven als andere medicatie onvoldoende effectief gebleken is. Mogelijk is het beter dit medicijn vanaf diagnose te starten. In dit onderzoek zijn beide behandelingen met elkaar vergeleken in een groep van 100 kinderen met de zojuist gestelde diagnose matig tot ernstige ziekte van Crohn. 77% van de patienten in de standaard behandelingsgroep tegenover 43% in de infliximab behandelingsgroep had intensivering van behandeling nodig binnen het eerste jaar vanaf diagnose. Start van infliximab vanaf diagnose bleek effectiever dan start in een later stadium van de ziekte. Gezien het nadelige gevolg van onvoldoende ziektecontrole op groei en ontwikkeling van kinderen en adolescenten, is maximaal effectieve therapie vanaf diagnose zeer gewenst. In combinatie met eerdere studiebevindingen, laat deze studie duidelijk zien dat infliximabbehandeling bij kinderen met ziekte van Crohn vanaf diagnose gestart dient te worden. We adviseren dan ook de huidige richtlijnen aan te passen.

Per januari 2013 is begonnen met het includeren van patienten in het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis. De start van inclusie in de andere betrokken centra neemt meer tijd in dan verwacht. Enkele centra die mee zouden doen met de studie hebben hiervan tot op heden afgezien vanwege een bekostigingsprobleem van medicatie gebruikt binnen de studie. Ter compensatie zijn nieuwe centra aangetrokken die recent gestart zijn met het includeren van patienten. Ook wordt getracht te voorzien in de kosten van de medicatie gebruikt in de studie.

De voortgang van de studie in de participerende centra loopt verder voorspoedig, er zijn geen patienten die voortijdig met de studie willen stoppen.

Samenvatting van de aanvraag

Crohn’s disease (CD) is an incurable, debilitating inflammatory bowel disorder (IBD) and already presents during childhood and adolescence in 25% of all CD patients. CD requires lifelong medication and is accompanied by severe complications. The use of anti-tumor necrosis factor (TNF) antibodies has dramatically changed CD management. Infliximab (IFX) is the only anti-TNF antibody registered for pediatric CD. Currently, IFX is reserved for immunomodulator refractory patients. Instead of this step-up approach, top-down use, with introduction of IFX at an early stage of disease that may be more susceptible to immunomodulation, might be more effective. In fact, top-down IFX treatment is able to change the natural course of disease, as shown in immunomodulator naive adult patients. Top-down IFX might prevent or postpone the emergence of strictures and/or fistulas that require surgery. In children, pharmacokinetic (PK) and -dynamic (PD) data on IFX are scarce. Mucosal healing, assessed by endoscopy, predicts a favorable outcome in adults. The primary objective of our study is to determine the efficacy and safety of top-down IFX treatment in moderate-to-severe pediatric CD. Secundary objectives are determination of PK data and predictors of response to IFX in pediatric CD.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
113202001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L. de Ridder
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC