Mobiele menu

The influence of aging on life-style related risk-factors for dementia

Dementie en hart- en vaatziekten worden voor een groot deel veroorzaakt door risicofactoren op middelbare leeftijd. Gek genoeg lijken oude mensen die deze zelfde risicofactoren hebben juist minder vatbaar voor deze ziekten. We weten niet waarom. 

Doel

Deze studie onderzoekt of cardiovasculaire risicofactoren bij ouderen mogelijk beschermen tegen deze aandoeningen, en wie welk risico loopt. 

Verwachte resultaten

Daarmee kan beter worden ingeschat bij wie, op welke leeftijd, welke risicofactoren, welk risico geven op dementie. Die kennis kan dan worden gebruikt door artsen en gezonde ouderen om de meest passende behandeling te kiezen voor risicofactoren, en die keuzes eventueel aan te passen bij het ouder worden. Daarmee draagt het onderzoek hopelijk bij aan het terugdringen van dementie bij ouderen wereldwijd.

Producten

Titel: Year-by-Year Blood Pressure Variability From Midlife to Death and Lifetime Dementia Risk.
Auteur: den Brok MGHE*, van Dalen JW*, Marcum ZA, Busschers WB, van Middelaar T, Hilkens N, Klijn CJM, Moll van Charante EP, van Gool WA, Crane PK, Larson EB, Richard E * Contributed equally
Magazine: JAMA Network Open
Link: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2811072
Titel: The challenge of dementia prevention trials and the role of quasi-experimental studies.
Auteur: Lindhout JE, van Dalen JW, van Gool WA, Richard E
Magazine: Alzheimer's & Dementia : the Journal of the Alzheimer's Association
Begin- en eindpagina:
Link: https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.13029

Kenmerken

Projectnummer:
10510022110021
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J. van Dalen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum