Mobiele menu

Infrastructure for research on Sports, Physical Activity and Health.

De subsidie heeft twee aanstelling gegarandeerd, en twee andere tijdelijke aanstellingen mogelijk gemaakt. Hierdoor kreeg de onderzoekslijn binnen de afdeling Sociale Geneeskunde een omvang waarmee naar buiten toe (naar andere afdelingen binnen VUmc, nationaal en internationaal) een sterk profiel kan worden gepresenteerd. Binnen het VUmc zijn de contacten met de afdeling Traumatologie en de faculteit der Bewegingswetenschappen sterk geïntensiveerd om het onderzoek op het gebied van sportblessures in de toekomst verder uit te breiden en te verbreden. Ook voor het ontwikkelen van het onderwijs binnen het nieuwe geneeskunde curriculum van het VUmc was de omvang van de onderzoeksgroep essentieel. Er worden nu twee volledige weken gegeven binnen het thema Sport, Lifestyle and Health. Dit is alleen mogelijk geweest doordat er voldoende mensen in te zetten waren om het te ontwikkelen en in de toekomst om het te geven.

Producten

Titel: Promoting physical activity in the rehabilitation setting
Titel: Foodsteps: the effects of a worksite environmental intervention on cardiovascular risk indicators
Titel: De Gezonde Wijk
Link: http://www.degezondewijk.nl

Verslagen


Eindverslag

Met behulp van de subsidie 'Infrastructure for Research on Sport, Physical Activity and Health 2004-2006' zijn de aanstelling van dr. Chin A Paw en dr. van Poppel gegarandeerd. Tevens zijn tijdelijke aanstellingen van dr. Koppes en dr. Verhagen mede gerealiseerd door deze subsidie. Hierdoor heeft de onderzoekslijn binnen de afdeling Sociale Geneeskunde een omvang waarmee naar buiten toe een sterke positie kon worden gecreëerd. Ook voor het ontwikkelen van het onderwijs binnen het nieuwe geneeskunde curriculum van het VUmc was de omvang van de onderzoeksgroep essentieel. Dit onderwijs wordt in februari/maart 2007 voor het eerst gegeven. Activiteiten die zijn uitgevoerd in het verslag jaar (2006) zijn onder andere: - schrijven van ettelijke subsidieaanvragen; - uitvoeren van projecten op het gebied van lichamelijke activiteit en sportblessures; Bij twee projecten op het gebied van blessure preventie zijn de interventies ontwikkeld en zijn dit jaar de eerste deelnemers geworven. Een aantal studies op het gebied van het stimuleren van lichamelijke activiteit zijn in het afgelopen jaar afgerond en de resultaten hiervan zijn gepresenteerd en gepubliceerd (zie producten). - Nadere invulling samenwerking in LOSO-verband middels periodiek overleg en concretisering van gezamenlijke plannen; - Organiseren onderzoeksdag LOSO waarbij presentaties door alle vier de LOSO partners over lopend onderzoek zijn gehouden; - Er zijn werkbezoeken aan Australische onderzoeksgroepen gebracht door dr. Chin A Paw en dr. van Poppel. Prof. Wendy Brown heeft twee maanden bij onze onderzoeksgroep gewerkt. - Met de GGD'en in de kop van Noord-Holland zal structureel worden samengeewerkt. Er zal ten minste twee keer per jaar samen worden overlegd over gezamenlijke projecten.

Met behulp van de subsidie 'Infrastructure for Research on Sport, Physical Activity and Health 2004-2006' zijn de aanstelling van dr. Chin A Paw en dr. van Poppel gegarandeerd. Tevens zijn tijdelijke aanstellingen van dr. Koppes en dr. Verhagen mede gerealiseerd door deze subsidie. Hierdoor heeft de onderzoekslijn binnen de afdeling Sociale Geneeskunde een omvang waarmee naar buiten toe een sterke positie kon worden gecreëerd. Ook voor het ontwikkelen van het onderwijs binnen het nieuwe geneeskunde curriculum van het VUmc was de omvang van de onderzoeksgroep essentieel. Dit onderwijs wordt in februari/maart 2007 voor het eerst gegeven.

Activiteiten die zijn uitgevoerd in het verslag jaar (2006) zijn onder andere:
- schrijven van ettelijke subsidieaanvragen;
- uitvoeren van projecten op het gebied van lichamelijke activiteit en sportblessures; Bij twee projecten op het gebied van blessure preventie zijn de interventies ontwikkeld en zijn dit jaar de eerste deelnemers geworven. Een aantal studies op het gebied van het stimuleren van lichamelijke activiteit zijn in het afgelopen jaar afgerond en de resultaten hiervan zijn gepresenteerd en gepubliceerd (zie producten).
- Nadere invulling samenwerking in LOSO-verband middels periodiek overleg en concretisering van gezamenlijke plannen;
- Organiseren onderzoeksdag LOSO waarbij presentaties door alle vier de LOSO partners over lopend onderzoek zijn gehouden;
- Er zijn werkbezoeken aan Australische onderzoeksgroepen gebracht door dr. Chin A Paw en dr. van Poppel. Prof. Wendy Brown heeft twee maanden bij onze onderzoeksgroep gewerkt.
- Met de GGD'en in de kop van Noord-Holland zal structureel worden samengeewerkt. Er zal ten minste twee keer per jaar samen worden overlegd over gezamenlijke projecten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
75010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2005
2008
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. W. van Mechelen
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam