Mobiele menu

Infrastructuur onderzoek Academisch Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid Groningen Improvement of the scientific infrastructure for sports, movement and health related questions in Groningen

De mogelijkheid om een onderzoekscoördinator aan te stellen bij het Universitair Centrum voor Sport, Beweging en Gezondheid heeft het UCSBG structuur gegeven en heeft de kwaliteit en kwantiteit van het sportgeneeskundig onderzoek in Groningen bevorderd. De samenwerking met LOSO partners heeft meer vorm gekregen, wat heeft geresulteerd in verschillende projecten waarin werd samengewerkt met een of meerdere LOSO partners. Er hebben meerdere promoties plaatsgevonden en er is een groot aantal lopende (promotie)onderzoeken. Er zijn vele publicaties in nationale en internationale tijdschriften verschenen. Daarnaast vervult het UCSBG een rol in de opleiding van geneeskunde studenten, studenten Bewegingswetenschappen en fysiotherapie door onderzoeksprojecten aan te bieden en te begeleiden alsmede in de opleiding tot sportarts door de heersende onderzoekscultuur en begeleiding op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Er is met succes financiering aangevraagd voor kleinere en grotere onderzoeksprojecten, zowel binnen het ZonMw programma SBG als daarbuiten.

Producten

Titel: Prevalentie van de jumper’s knee onder niet-professionele korfballers en de samenhang met risicofactoren.
Titel: Het voorkomen van blessures bij hardlopen
Titel: Test-hertest betrouwbaarheid van de Pressure Pain Treshold en de VAS-30 bij patienten met een jumper's knee
Titel: Preconditioning programma's: zinvol of zinloos?
Titel: De diagnostische validiteit van verschillende assessment tools bij patella tendinopatie.
Titel: Physical activity, sports participation, and physical fitness of children with visual impairments
Titel: Tendinopathieen: een update
Titel: De TOPGAME studie: een RCT naar de effectiviteit van ESWT bij actieve sporters met een patella tendinopatie.
Titel: Workshop Tendinopathie onderzoek
Titel: Work-up and non-surgical treatment of tendon pathology
Titel: Predictors of Running-Related Injuries in Novice Runners Enrolled in a Systematic Training Program: A Prospective Cohort Study.
Auteur: Buist I, Bredeweg SW, Lemmink KA, van Mechelen W, Diercks RL.
Magazine: American Journal of Sports Medicine
Titel: Validity and reliability of the Dutch translation of the VISA-P questionnaire for patellar tendinopathy.
Auteur: Zwerver J, Kramer T, van den Akker-Scheek I.
Magazine: BMC Musculoskeletal Disorders
Titel: No effect of a graded training program on the number of running-related injuries in novice runners: a randomized controlled trial
Auteur: Buist I, Bredeweg SW, van Mechelen W, Lemmink KA, Pepping GJ, Diercks RL
Magazine: American Journal of Sports Medicine
Titel: Incidence and risk factors of Running-Related Injuries during preparation for a four-mile recreational running event
Auteur: Buist I, Bredeweg SW, Bessem B, Van Mechelen W, Lemmink KA, Diercks RL
Magazine: British Journal of Sports Medicine
Titel: Validation of a method to measure the proprioception of the knee
Auteur: Boerboom AL, Huizinga MR, Kaan WA, Stewart RE, Hof AL, Bulstra SK, Diercks RL
Magazine: Gait and Posture
Titel: The value of preventive advice and examination focusing on cardiovascular events and injury for novice runners
Auteur: Zwerver J, Bessem B, Buist I, Diercks RL
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Extracorporeal shockwave therapy for patellar tendinopathy: a review of the literature
Auteur: Van Leeuwen MT, Zwerver J, van den Akker-Scheek I
Magazine: British Journal of Sports Medicine
Titel: Are the take-off and landing phase dynamics of the volleyball spike jump related to patellar tendinopathy?
Auteur: Bisseling RW, Hof AL, Bredeweg SW, Zwerver J, Mulder T.
Magazine: British Journal of Sports Medicine
Titel: Patellar tendinopathy ('jumper's knee')
Auteur: Zwerver J
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Physical activity and motor skills in children with and without visual impairments
Auteur: Houwen S, Hartman E, Visscher C
Magazine: Medicine and Science in Sports and Exercise
Titel: Motor skill performance of school-age children with visual impairments
Auteur: Houwen S, Visscher C, Lemmink KA, Hartman E
Magazine: Developmental Medicine and Child Neurology
Titel: The importance of sensory-motor control in providing core stability: implications for measurement and training
Auteur: Borghuis J, Hof AL, Lemmink KA
Magazine: Sports Medicine
Titel: Different diagnostic tools in nonfunctional overreaching
Auteur: Nederhof E, Zwerver J, Brink M, Meeusen R, Lemmink K
Magazine: International Journal of Sports Medicine
Titel: Jaarboek fysiotherapie/kinesitherapie
Auteur: Zwerver J, Slagers A
Titel: Jaarboek fysiotherapie/kinesitherapie
Auteur: Buist I, Bredeweg SW
Titel: Biomechanical determinants of the jumper’s knee in volleyball
Auteur: Robertus Wilhelmus Bisseling
Titel: The GRONORUN Study
Auteur: Ida Buist
Titel: Motor skill performance of school-age children with visual impairments
Auteur: Suzanne Houwen
Titel: http://www.rug.nl/umcg/onderzoek/faciliteiten/ucsbg/index
Link: http://www.rug.nl/umcg/onderzoek/faciliteiten/ucsbg/index

Verslagen


Eindverslag

Doel van het infrastructuurproject was het verbeteren van de wetenschappelijke infrastructuur voor onderzoek op het gebied van sport, beweging en gezondheid in het UMC Groningen en met externe partners, teneinde een stevige wetenschappelijke basis voor klinische sportgeneeskunde te realiseren. Om deze doelen te bereiken is een PhD senior onderzoeker aangesteld als onderzoekscoördinator. De aanstelling van de onderzoekscoördinator en de vorming van het Universitair Centrum voor Sport, Beweging en Gezondheid (UCSBG) Groningen heeft geleid tot een onderzoekscentrum met een sterke samenwerking tussen het Sportmedisch Centrum UMCG en het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen UMCG, RuG met betrekking tot onderzoek op het gebied van sport, beweging en gezondheid. Het onderzoek kent twee onderzoeksthema's: Belasting-Belastbaarheid en Actief Bewegen. Het UCSBG heeft een formeel samenwerkingsverband met het Hanze Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool. Ook binnen het UMCG zijn er gestructureerde samenwerkingsverbanden met de afdelingen orthopedie, revalidatie en traumatologie, en op projectbasis met de afdeling epidemiologie, waardoor er een centrale functie ontstaat voor onderzoek op het gebied van sport, beweging en gezondheid binnen het UMCG.

Doel van het subsidieproject is het verbeteren van de wetenschappelijke infrastructuur voor onderzoek op het gebied van sport, beweging en gezondheid in het UMCGroningen en met externe partners op het gebied van sportgeneeskundig onderzoek. Er zijn veel resultaten behaald in verslagperiode. De uitgevoerde activiteiten in het verslag worden beschreven aan de hand van vier kerntaken:
1) Het coördineren van bestaande onderzoekslijnen van het UCSBG en het ontwikkelen en begeleiden van onderzoeksprojecten binnen deze lijnen (PhDs, Masters, Bachelors).
2) Het verder versterken van het samenwerkingsverband tussen het centrum voor Sportgeneeskunde en het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen. Daarnaast het verstreken van de positie van het UCSBG met andere partners binnen het UMCG.
3) Het opzetten van structurele samenwerkingsverbanden met partners binnen het domein sport, beweging en gezondheid buiten het UMCG.
4) Implementatie van onderzoeksuitkomsten in de praktijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
75010003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2005
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.L. Diercks
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen