Mobiele menu

Infrastructuur voor ziekenhuis-georiënteerd geneesmiddelen uitkomsten onderzoek

In het ziekenhuis toegepaste farmacotherapie is vaak kortdurend, specialistisch en kostbaar. Hiernaast is de kans groot dat beoogde uitkomsten gebaseerd op klinische studies uitgevoerd in geselecteerde patiëntenpopulaties niet worden bereikt. Dit project bestaat uit een onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een database die de benodigde informatie bevat om de waarde van farmacotherapie in de werkelijke patiëntenpopulaties te bestuderen en ziekenhuizen onderling te kunnen vergelijken en zo aanknopingspunten te vinden tot verdere optimalisatie van doelmatige farmacotherapie. Binnen dit project is het de bedoeling om het St. Antonius en het Martini Ziekenhuis te ontsluiten. In tweede instantie kunnen ook de andere vier Santeon ziekenhuizen (www.santeon.nl) aansluiten.

Projectleiders:
Dr. M. van Hulst (Martini Ziekenhuis; Groningen)
Dr. E.M.W. van de Garde (St Antonius; Nieuwegein, Utrecht)
Drs. M.M. Tjoeng bestuurlijk verantwoordelijke (St Antonius; Nieuwegein, Utrecht)

Producten

Titel: Op zoek naar de beste farmacotherapie met de Farmadatabase
Titel: Wie draait er op voor de medicijnen / Ziekenhuizen dreigen patiënten te weigeren om kostenstijging dure medicijnen
Auteur: Sandra Olsthoorn, Leon Willems
Magazine: NRC Handelsblad
Titel: Meet uitkomst ook bij geneesmiddelen
Auteur: Ewoudt van de Garde; Mathieu Tjoeng; René van Hulst
Magazine: Medisch Contact
Titel: Jaarbericht Santeon
Titel: Elke pil is te traceren / Zo kan je efficiënter omgaan met hele dure medicijnen
Auteur: Karel Berkhout
Magazine: NRC Handelsblad
Link: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/14/elke-pil-is-te-traceren-1577048-a628821
Titel: CBG zet intramurale data in tegen tekorten
Auteur: Edwin Bos
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Link: http://www.pw.nl/nieuws/2017/cbg-zet-intramurale-data-in-tegen-tekorten
Titel: Samenvatting symposium dure kankergeneesmiddelen
Auteur: Anoniem
Link: https://www.kwf.nl/over-kwf/dure_medicijnen/Pages/samenvatting-symposium.aspx
Titel: Ook testresultaten geneesmiddelen hebben bijstelling nodig / Santeon start onderzoek naar effectiviteit geneesmiddelen in de praktijk
Auteur: Anoniem
Link: http://www.stz.nl
Titel: KWF overhandigt minister Schippers rapport voor verbetering van toegang tot geneesmiddelen
Auteur: Mischa Stubenitsky
Link: http://www.kwf.nl

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836001003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.M. Tjoeng
Verantwoordelijke organisatie:
St. Antonius Ziekenhuis