Infrastructuur voor ziekenhuis-georiënteerd geneesmiddelen uitkomsten onderzoek

Projectomschrijving

In het ziekenhuis toegepaste farmacotherapie is vaak kortdurend, specialistisch en kostbaar. Hiernaast is de kans groot dat beoogde uitkomsten gebaseerd op klinische studies uitgevoerd in geselecteerde patiëntenpopulaties niet worden bereikt. Dit project bestaat uit een onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een database die de benodigde informatie bevat om de waarde van farmacotherapie in de werkelijke patiëntenpopulaties te bestuderen en ziekenhuizen onderling te kunnen vergelijken en zo aanknopingspunten te vinden tot verdere optimalisatie van doelmatige farmacotherapie. Binnen dit project is het de bedoeling om het St. Antonius en het Martini Ziekenhuis te ontsluiten. In tweede instantie kunnen ook de andere vier Santeon ziekenhuizen (www.santeon.nl) aansluiten.

Projectleiders:
Dr. M. van Hulst (Martini Ziekenhuis; Groningen)
Dr. E.M.W. van de Garde (St Antonius; Nieuwegein, Utrecht)
Drs. M.M. Tjoeng bestuurlijk verantwoordelijke (St Antonius; Nieuwegein, Utrecht)

Producten
Titel: Op zoek naar de beste farmacotherapie met de Farmadatabase
Titel: Wie draait er op voor de medicijnen / Ziekenhuizen dreigen patiënten te weigeren om kostenstijging dure medicijnen
Auteur: Sandra Olsthoorn, Leon Willems
Magazine: NRC Handelsblad
Titel: Meet uitkomst ook bij geneesmiddelen
Auteur: Ewoudt van de Garde; Mathieu Tjoeng; René van Hulst
Magazine: Medisch Contact
Titel: Jaarbericht Santeon
Titel: Elke pil is te traceren / Zo kan je efficiënter omgaan met hele dure medicijnen
Auteur: Karel Berkhout
Magazine: NRC Handelsblad
Link: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/01/14/elke-pil-is-te-traceren-1577048-a628821
Titel: CBG zet intramurale data in tegen tekorten
Auteur: Edwin Bos
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Link: http://www.pw.nl/nieuws/2017/cbg-zet-intramurale-data-in-tegen-tekorten
Titel: Samenvatting symposium dure kankergeneesmiddelen
Auteur: Anoniem
Link: https://www.kwf.nl/over-kwf/dure_medicijnen/Pages/samenvatting-symposium.aspx
Titel: Ook testresultaten geneesmiddelen hebben bijstelling nodig / Santeon start onderzoek naar effectiviteit geneesmiddelen in de praktijk
Auteur: Anoniem
Link: http://www.stz.nl
Titel: KWF overhandigt minister Schippers rapport voor verbetering van toegang tot geneesmiddelen
Auteur: Mischa Stubenitsky
Link: http://www.kwf.nl
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Doelstelling De doelstelling van dit project is vaststellen van de haalbaarheid van het opbouwen van een ziekenhuis-georiënteerde infrastructuur waarin relevante vragen op het gebied van rationele farmacotherapie adequaat en onafhankelijk beantwoord kunnen worden in Nederland. In tegenstelling tot diverse in Nederland reeds aanwezige onderzoeksinfrastructuur primair gericht op chronische extramurale farmacotherapie (Pharmo RLS, LINH, Rotterdam studie, InterActie) ligt de focus in dit project op intramurale farmacotherapie. Intramurale farmacotherapie is vaak kortdurend, hoog specialistisch en kostbaar. Hoge resolutie klinische gegevens zijn dan essentieel om wetenschappelijk verantwoord conclusies te kunnen trekken. Vanaf de start van het project is de doelstelling om te komen tot een infrastructuur die geneesmiddelen uitkomsten onderzoek binnen een ziekenhuis mogelijk maakt en tevens de unieke mogelijkheid biedt tot koppeling met gelijk ingerichte data uit andere participerende ziekenhuizen. De mogelijkheid van vergelijken tussen ziekenhuizen zal bijdragen aan het versterken van de wetenschappelijke onderbouwing van richtlijnen en beleidsbeslissingen en de kennis vergroten die bijdraagt aan doelmatigheidswinst. De kwaliteit van observationeel onderzoek wordt bepaald door de zorgvuldigheid waarmee gegevens worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. De door ons beoogde infrastructuur vereist daarom een stevig fundament en een strikte set aan randvoorwaarden. Dat het initiatief start vanuit de ziekenhuizen vormt een goede basis dat de benodigde gegevens op een juiste wijze kunnen worden verzameld. Wat voegt dit project toe? Inzicht in de haalbaarheid van het realiseren van een unieke multi-center ziekenhuisgeoriënteerde infrastructuur ten behoeve van geneesmiddelen uitkomsten onderzoek.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
836001003
Looptijd:
2012
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.M. Tjoeng
Verantwoordelijke organisatie:
St. Antonius Ziekenhuis