Mobiele menu

Initial non-operative treatment strategy versus appendectomy treatment strategy for simple appendicitis in children aged 7- 17 years old. APAC study

De standaard behandeling van acute blindedarmontsteking (appendicitis) is operatieve verwijdering van de ontstoken appendix (appendectomie). Deze operatie wordt in Nederland ongeveer 5500 keer per jaar uitgevoerd bij kinderen. De vraag is gerezen of opereren altijd nodig is. Vergelijkende studies bij volwassenen hebben aangetoond dat 48-85% met een niet-geperforeerde appendicitis genas met een antibioticakuur, dus zonder operatie. Bij kinderen hebben kleine studies aangetoond dat 62-81% zonder operatie genas. Voordelen van het voorkómen van een operatie zijn: het vermijden van pijn, narcoserisico en van postoperatieve complicaties zoals een wondinfectie. Nadelen zijn dat de antibiotica behandeling niet in alle gevallen aanslaat en dat in de toekomst de appendix weer kan gaan ontsteken. Het doel van dit onderzoek is om beide behandelstrategieën voor acute, niet-geperforeerde appendicitis bij kinderen te vergelijken met speciale aandacht voor complicaties, kwaliteit van leven en kosten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Appendicitis - APAC studie
Auteur: Ramon Gorter
Titel: BG Symposium 2018: Acute appendicitis - waarom opereren?
Auteur: R. Bakx / M. Knaapen / R. Gorter
Titel: Appendicitis… Is het mes nog wel nodig??
Auteur: M. Knaapen, R.R. Gorter
Titel: Appendicitis in children: Novel insights to a common problem
Auteur: Ramon R Gorter
Titel: De behandeling van acute appendicitis: Nieuwe inzichten verkregen uit nationale samenwerking
Auteur: Roel Bakx
Titel: Appendicitis
Auteur: Ramon Gorter
Titel: Long-term outcomes after non-operative treatment for children with simple appendicitis
Auteur: Max Knaapen, Gaillard E, Bakx R, Van der Lee JH, van Heurn LWE, Heij HA, Gorter RR
Titel: EPGS kindergastroenterologen nascholingsdag
Auteur: R.R. Gorter
Titel: Children with simple appendicitis:? Major symptoms resolve after one day of non-operative treatment
Auteur: M Knaapen, JH vd Lee, LWE. van Heurn, R Bakx, RR Gorter?
Titel: NVvH Chirurgendagen 2018: Non-operatieve behandeling van kinderen met ongecompliceerde appendicitis. Klinisch herstel vaak binnen een dag bereikt
Auteur: M. Knaapen, J.H. van der Lee, H.A. Heij, L.W.E. van Heurn, R. Bakx, R.R. Gorter
Link: http://2018.chirurgendagen.nl/programma_details/7640
Titel: Appendicitis
Auteur: Ramon Gorter
Titel: Establishing a core outcome set for treatment of uncomplicated appendicitis in children: study protocol for an international Delphi survey
Auteur: Knaapen, Max, Hall, Nigel J, van der Lee, Johanna H, Butcher, Nancy J, Offringa, Martin, Van Heurn, Ernst W E, Bakx, Roel, Gorter, Ramon R
Link: http://bmjopen.bmj.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=31123006
Titel: Appendicitis
Auteur: Ramon Gorter
Titel: Presentatie regionale bijscholingsavond huisartsen Alkmaar: Conservatie behandeling Appendicitis
Auteur: MAX KNAAPEN / ROEL BAKX / RAMON GORTER
Titel: Appendicitis in children, do's and dont's
Auteur: Ramon Gorter
Titel: Appendicitis richtlijnupdate NVvH chirurgendagen: Diagnostiek en behandeling kinderen
Auteur: Knaapen, Werkgroep richtlijn appendicitis
Titel: International core outcome set for acute simple appendicitis in children: Results of a systematic review, Delphi study and Focus group with young people.
Auteur: M. Knaapen
Titel: Local investigator meeting APAC trial. Chirurgendagen 2019
Auteur: Gorter, Bakx, Knaapen
Titel: APAC Trial: onderzoek naar de beste behandeling voor de milde blindedarmontsteking
Auteur: Max Knaapen, Ramon Gorter, EmmaTV
Link: http://www.apactrial.nl/nieuws/patienten-informatie-nu-ook-als-video/
Titel: Richtlijn NvVH: Acute appendicitis
Link: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/acute_appendicitis
Titel: Best pitch award: Children with simple appendicitis: Major symptoms resolve after one day of non-operative treatment.
Titel: Implementing Nonoperative Treatment Strategy for Simple Pediatric Appendicitis: A Qualitative Study
Auteur: Max Knaapen, MD, PhD,a,* Astrid de Wind, MD, PhD,b,c Johanna H. van der Lee, MD, PhD,d,e Roel Bakx, MD, PhD,a Ernest LW. van Heurn, MD, PhD,a Johannes R. Anema, MD, PhD,c and Ramon R. Gorter, MD, PhDa
Magazine: Journal of Surgical Research
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.journalofsurgicalresearch.com
Titel: Initial non-operative management of uncomplicated appendicitis in children: a protocol for a multicentre randomised controlled trial (APAC trial).
Auteur: Knaapen M, van der Lee JH, Bakx R, The SL, van Heurn EWE, Heij HA, Gorter RR; APAC collaborative study group.
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:
Link: http://bmjopen.bmj.com/lookup/pmidlookup?view=long&pmid=29146647
Titel: Clinical recovery in children with uncomplicated appendicitis undergoing non-operative treatment: secondary analysis of a prospective cohort study
Auteur: Knaapen, Max, van der Lee, Johanna H., Heij, Hugo A., van Heurn, Ernst L. W., Bakx, Roel, Gorter, Ramon R.
Magazine: European Journal of Pediatrics
Begin- en eindpagina:
Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-018-3277-9
Titel: THE TREATMENT OF SIMPLE APPENDICITIS IN CHILDREN
Auteur: Max Knaapen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843002708
Looptijd: 98%
Looptijd: 98 %
2016
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R.A. Bakx
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC