Innovation in health care for patients with Coeliac Disease: a multidisciplinary ICT self-management system.

Projectomschrijving

Kinderen en jong volwassenen met coeliakie gaan eens per jaar voor controle naar het ziekenhuis. Een tijdrovend onderzoek voor zowel patiënten en hun ouders als artsen – en daardoor ook kostbaar. In het project CoelKids is een alternatieve vorm van controle onderzocht: een online consult dat gewoon thuis kan plaats vinden. In totaal voltooiden 156 deelnemers een online consult en 148 deelnemers een policonsult. De resultaten laten zien dat het online consult werkt: het heeft een positief effect op de kwaliteit van leven en de kosten van het online consult liggen gemiddeld €201,61 lager dan die van het policonsult. Iets meer dan de helft van de deelnemers wil in de toekomst weer een online consult. Voordat een online consult onderdeel kan worden van de zorg voor patiënten met coeliakie, is verder onderzoek nodig naar een goede thuistest voor het meten van de coeliakie antistoffen in bloed.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen

Eindverslag

De doelstelling van CoelKids is het evalueren van een e-health zelfmanagementsysteem voor kinderen en jong volwassenen met coeliakie. Kinderen en jong volwassenen (tot en met 25 jaar) met coeliakie onder controle in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en kinderen (tot en met 18 jaar) onder controle in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; VU Medisch Centrum, Amsterdam; Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem; Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag; Medisch Centrum Alkmaar,
Alkmaar; Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp kwamen in aanmerking voor deelname. Deelnemers werden geloot naar de controle groep (polikliniek) of de studiegroep (e-health CoelKids). De standaard polizorg zal worden vergeleken met het e-health zelfzorgsysteem. De kinderen en hun ouders loggen thuis in op een beschermde webomgeving, beantwoorden vragen over hun gezondheid, dieet en kwaliteit van leven, vullen de huidige lengte en gewicht in en doen een thuistest ter controle van aan dan wel afwezigheid van coeliakie antistoffen. Verder beantwoorden ze vragen over hun ervaring met het e-health consult en het bloedprikken thuis. De kinderen die in de controlegroep geloot zijn, komen zoals gebruikelijk naar de polikliniek en krijgen een standaard consult. Daarna beantwoorden zij vragen over het dieet, kwaliteit van leven en tevredenheid over het consult.Zes maanden na het consult vragen wij alle deelnemers naar hun ervaring met het consult (e-health of poli) en vragen wij ze een nieuwe thuistest uit te voeren. Alle deelnemers kunnen dit thuis, via het online systeem, doen.

De doelstelling van CoelKids is het evalueren van een e-health zelfmanagementsysteem voor kinderen met coeliakie. Kinderen en jong volwassenen (tot en met 25 jaar) met coeliakie onder controle in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en centra onderdeel van het regionale samenwerkingsverbond kinder-MDL artsen (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; VU Medisch Centrum, Amsterdam; Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp) komen in aanmerking voor deelname. Deelnemers worden geloot naar de controle groep (polikliniek) of de studiegroep (e-health CoelKids). De standaard polizorg zal worden vergeleken met het e-health zelfzorgsysteem. De kinderen en hun ouders loggen thuis in op een beschermde webomgeving, beantwoorden vragen over hun gezondheid, dieet en kwaliteit van leven, vullen de huidige lengte en gewicht in en doen een thuistest ter controle van aan- dan wel afwezigheid van coeliakie antistoffen. Verder beantwoorden ze vragen over hun ervaring met het e-health consult en het bloedprikken thuis. De kinderen die in de controlegroep geloot zijn, komen zoals gebruikelijk naar de polikliniek en krijgen een standaard consult. Daarna beantwoorden zij vragen over het dieet, kwaliteit van leven en tevredenheid over het consult. De thuistest wordt uitgevoerd tijdens het afnemen van bloed voor laboratoriumonderzoek. Zes maanden na het consult vragen wij alle deelnemers naar hun ervaring met het consult (e-health of poli) en vragen wij ze een nieuwe thuistest uit te voeren. Alle deelnemers kunnen dit thuis, via het online systeem, doen. Om de onderzoeksgroep te vergroten zullen binnenkort ook kinderen onder behandeling in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem, het Medisch Centrum Alkmaar en het Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag uitgenodigd worden.

Samenvatting van de aanvraag
Definition of the problem: Coeliac disease (CD) is a frequent chronic disease of the small bowel and other organs, which is treated by a gluten free diet (GFD). A GFD is not easy to follow and it can affect quality of life (QoL). The usual care in the Netherlands for children with CD consists of annual hospital visits for analysis of growth, complaints and compliance to the GFD. Innovation of care by using an ICT self management system (SMS) will be evaluated. Relevance: SMS can lead to efficient and interactive care for CD patients, independent of time and place. We expect a reduction of health care costs and time spent by the children, parents and medical specialists. Furthermore, SMS can lead to more empowerment and increased QoL, which in its turn, can enhance compliance to the diet and diminish complications. The proposed project is innovative, since, to our knowledge, there is no similar project anywhere else in the world. Objective: Evaluation of a multidisciplinary ICT SMS for children with CD. Population: Children with CD attending the LUMC outpatient clinic. Intervention: Randomization into usual care or the SMS. Usual care consists of in-hospital consultations by a paediatrician or paediatric gastroenterologist and measurement of growth and blood values. The SMS group will be evaluated by online questionnaires and at home testing of growth and blood values using validated instruments. Outcome parameters: Primary outcome measure: disease control assessed by coeliac antibodies after 6 months of standard care or SMS. Secondary outcome: patient satisfaction and health related QoL. Sample size calculation: We consider an increase of elevated coeliac antibodies from 20 to 33% acceptable in the care for CD children. With an equivalence margin of 13%, a one-sided alpha of 0.025 and 80% power, a total of 298 evaluable children are needed. Accounting for a 7.5% drop-out, a total of 320 children need to be included in this study. Economic evaluation: A cost minimization analysis will be performed from a societal perspective. Costs of both groups will be compared by assessing costs of in-hospital versus at home tests and cost and time spent by patients, parents and physicians. Furthermore, costs of implementation will be assessed. Probleemstelling: Coeliakie is een frequent voorkomende ziekte van de dunne darm en andere organen en dient behandeld te worden met een glutenvrij dieet (GVD). Een GVD is moelijk te volgen en kan de kwaliteit van leven (quality of life, QoL) beïnvloeden. Follow-up van kinderen met coeliakie bestaat uit jaarlijkse bezoeken aan de polikliniek ter beoordeling van groei, klachten en compliance van het dieet. Innovatie van zorg door middel van een ICT zelf management systeem (ZMS) zal daarom worden geëvalueerd. Relevantie: ZMS kan leiden tot een efficiënte en interactieve zorg voor kinderen met coeliakie, die kan plaatsvinden ongeacht tijd of plaats. We verwachten een reductie van kosten en tijd van kinderen, ouders en artsen. Verder kan ZMS leiden tot meer empowerment bij de patiënt en toename van QoL, wat kan zorgen voor toename van dieet compliance en voor vermindering van complicaties. Het voorgestelde project is innovatief, er loopt voor zover wij weten nergens ter wereld een dergelijk project. Doel: Evaluatie van een multidisciplinair ICT zelfmanagement systeem (ZMS) voor kinderen met coeliakie. Populatie: kinderen met coeliakie, die onder behandeling zijn op de polikliniek van het LUMC. Interventie: randomisatie in standaard zorg of ZMS. Standaard zorg betekent bezoek aan het ziekenhuis voor controle bij de kinderartsMDL met meting van groei en bloedwaarden en bij de diëtist. De ZMS groep zal door middel van online vragenlijsten en thuismeting van groei en bloedwaarden gecontroleerd worden. Uitkostmaat: Primaire uitkomstmaat: ziekte uitkomst na 6 maanden door middel van bepaling van coeliakie antistoffen. Secundaire uitkomst: patiënttevredenheid en gezondheid gerelateerde QoL. Sample size berekening: We beschouwen een toename van verhoogde coeliakie antistoffen van 22% naar 30% als acceptabel in de zorg voor kinderen met coeliakie. Met een equivalentie marge van 13%, een one-sided alpha van 0.025 en 80% power, moeten 298 kinderen geëvalueerd worden. Uitgaande van 7.5% uitval tijdens de studie dienen 320 kinderen geïncludeerd te worden. Economische evaluatie: kostenminimalisering zal geanalyseerd worden vanuit maatschappelijk perspectief. De kosten van beide groepen zullen worden vergeleken op grond van vergelijking van kosten van bloedtesten in het ziekenhuis en thuis en gespendeerde kosten en tijd van zowel dokter als patiënt. Daarnaast wordt gekeken naar implementatiekosten.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
171201006
Looptijd:
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.L. Mearin Manrique
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center