Mobiele menu

Innovations in improving hand hygiene in long-term care facilities

Projectomschrijving

In verpleeg- en verzorgingshuizen (VVH) kunnen infecties zich gemakkelijk verspreiden doordat bewoners, vatbaar voor infecties, lucht, water en zorg delen. Goede handhygiëne wordt beschouwd als de hoeksteen van de infectiepreventie. In de ziekenhuisomgeving is al veel kennis verzameld over hoe handhygiëne te bevorderen, maar deze wordt zelden toegepast in VVH. In deze studie zullen bekende effectieve interventiemaatregelen worden aangepast voor VVH en zal de effectiviteit een gecontroleerde gerandomiseerde studie worden geëvalueerd. De effecten van de interventie op handhygiëne zullen worden onderzocht, evenals het aantal incidenten van norovirus besmetting en mate van contaminatie van de omgeving. Hiernaast zal een nieuwe interventiestrategie, waarbij de interventie wordt geïmplementeerd direct na een uitbraak van norovirus, worden onderzocht. Mogelijk kan het sterk verhoogde ervaren belang van handhygiëne rond een uitbraak leiden tot het succesvoller oppakken van de interventie.

Lees meer informatie over handhygiëne en de door ons gefinancierde onderzoeken op onze themapagina over handhygiëne

Producten

Titel: Handsome: handhygiëne in verpleeghuizen
Auteur: onbekend
Link: https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handhygiene-verbeteren-verpleeghuis
Titel: Het Handenwassenlied
Auteur: Gwen Teesing, Jennifer Bloem, o.a.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vJZc0h0fkEc
Titel: Increased hand hygiene compliance in nursing homes after a multimodal intervention: A cluster randomized controlled trial (HANDSOME)
Auteur: Gwen R Teesing, Vicki Erasmus, Daan Nieboer, Mariska Petrignani, Marion PG Koopmans, Margreet C Vos, Annette Verduijn-Leenman, Jos MGA Schols, Jan H Richardus, Helene ACM Voeten
Magazine: Infection control & hospital epidemiology
Titel: Improving hand hygiene compliance in nursing homes: protocol for a cluster randomized controlled trial (HANDSOME study)
Auteur: Gwen R Teesing, Vicki Erasmus, Mariska Petrignani, Marion PG Koopmans, Miranda de Graaf, Margreet C Vos, Corné HW Klaassen, Annette Verduijn-Leenman, Jos MGA Schols, Jan Hendrik Richardus, Helene ACM Voeten
Magazine: JMIR Research Protocols
Titel: Handhygiëne in verpleeghuis kan veel beter
Auteur: onbekend
Magazine: Zorg en Welzijn
Link: https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/interview-handhygiene-verpleeghuis
Titel: The association of environmental surface contamination with hand hygiene and infections in nursing homes: a prospective cohort study
Auteur: GR Teesing, M de Graaf, M Petrignani, V Erasmus, CHW Klaassen, CME Schapendonk, A Verduijn-Leenman, JMGA Schols, MC Vos, MPG Koopmans, JH Richardus, H Voeten
Magazine: Infection and Immunity
Titel: Hand hygiene and glove use in nursing homes before and after an intervention
Auteur: Gwen R Teesing, Jan Hendrik Richardus, Vicki Erasmus, Mariska Petrignani, Marion PG Koopmans, Margreet C Vos, Jos MGA Schols, Helene ACM Voeten
Magazine: Infection control & hospital epidemiology
Titel: Handhygiëne als (kosten)effectieve manier van infectiepreventie
Auteur: A Hoogland
Magazine: Zorg en Welzijn
Titel: Vraag & antwoord
Auteur: Femke van den Berg
Magazine: Tijdschrift voor Verzorgenden
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s41183-020-0616-5
Titel: Handhygiëne in verpleeghuizen: een handleiding
Auteur: GR Teesing
Titel: Handhygiëne in verpleeghuizen
Auteur: GR Teesing
Link: https://free-learning.nl/modules/handhygiene/start.html
Titel: Improving Hand Hygiene in Nursing Homes
Auteur: Gwen Teesing

Verslagen


Eindverslag

We hebben een onderzoek naar handhygiëne uitgevoerd in 80 verpleeghuizen verspreid door Nederland (HANDSOME). Eerst is een interventie ontwikkeld om de naleving van de handhygiëneregels (compliance) bij het personeel te verbeteren. De interventie bestond uit 3 live lessen over handhygiëne, toegang tot een e-learning, posters voor de verpleeghuisafdelingen en een handhygiëne-fotowedstrijd. Ook werd het beleid rondom persoonlijke hygiëne en handhygiënematerialen verbeterd. In een gerandomiseerde studie bleek vervolgens dat de compliance sterker was verbeterd in de interventiehuizen (van 12% naar 36%) dan in de controlehuizen (van 13% naar 21%). De interventie was even succesvol in een Train de Trainer-model. De interventie heeft niet geleid tot een afname van infectieziekten bij de bewoners van de verpleeghuizen. Materialen om de interventie zelf uit te voeren zijn beschikbaar op: https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/handhygiene-verbeteren-verpleeghuis

HANDSOME
Samenvatting

Achtergrond
Verpleeghuizen zijn omgevingen waar infectieziektes zich makkelijk verspreiden. Kwetsbare ouderen ademen samen dezelfde lucht in, eten van dezelfde bronnen en gebruiken dezelfde gezondheidszorgfaciliteiten, wat het verspreiden van infectieziektes kan vergemakkelijken. Goede handhygiëne (HH) wordt gezien als de meest belangrijke interventie om infectiepreventie te bevorderen in zorginstellingen. In de afgelopen jaren is handhygiëne in ziekenhuizen sterk verbeterd, maar compliance bij verpleeghuizen blijft laag, gemiddeld onder de 20%. Verbeterde handhygiëne is dus essentieel in de preventie en bestrijding van infectieziekten in verpleeghuizen.

Doelen
Het doel van deze studie is het meten van de effectiviteit van een HH-interventie in verpleeghuizen door het gebruik van nieuwe en reeds ontwikkelde instrumenten die geschikt zijn voor verpleeghuizen. De interventie wordt op drie manieren geïmplementeerd: 1) op een standaard manier, op een vooraf bepaalde datum, 2) op een innovatieve manier wanneer een uitbraak plaatsvindt en 3) door een stafmedewerker na het volgen van een train de trainer (TdT) cursus. Implementatie tijdens een uitbraak kan een sterker effect hebben vanwege een verhoogd bewustzijn van de relevantie en risico’s van het niet volgen van de HH-voorschriften. Door gebruik van het TdT-model, kan een algemene vraag beantwoord worden, nl. of een preventieve interventie betere resultaten behaalt als deze door een interne of externe partij wordt uitgevoerd. Naast deze interventie worden omgevingssamples genomen om te zien of microbiologisch onderzoek (pathogenen in de omgeving) kan functioneren als een alternatieve manier om HH-compliance te meten.

Methoden
Het is essentieel dat zowel beleidsmakers als mensen van de verpleeghuizen betrokken zijn bij het project. Verschillende mensen uit verschillende instellingen zijn daarom verbonden aan de projectgroep en houden overzicht op het project. (2-3 keer per jaar)

We gebruikten de nieuwste inzichten in een gedragsmatige aanpak voor het ontwikkelen van de interventie. Deze studie heeft drie fases: 1) het ontwikkelen van een nieuwe interventie op basis van bestaande instrumenten, 2) een evaluatie van de effectiviteit van een RCT met 3-armen en 3) het ontwikkelen van materialen voor landelijke opschaling na de studie.

Fase 1: Beschikbare materialen voor het bevorderen van HH en infectiepreventie zijn geëvalueerd door het projectgroep, andere infectiepreventie-experts en medewerkers uit verpleeghuizen. Nieuwe materialen zijn ontwikkeld waar nodig.

Fase 2: De effectiviteit van de interventie wordt in 55 verpleeghuizen geëvalueerd (één controle arm, twee interventie armen en na de TdT). Een vergelijking wordt gemaakt tussen de implementatie op een vooraf bepaalde datum en na een uitbraak. Ook wordt een vergelijking gemaakt tussen verpleeghuizen waarbij de interventie door een externe of interne partij wordt uitgevoerd.

De primaire uitkomstmaat is HH compliance (handenwassen of handen desinfecteren), gemeten door directe, niet-opvallende, observatie. Vooraf werd verwacht dat er een verhoging zou zijn van 35% naar 50% HH-compliance. Multilevel-regressie zal worden uitgevoerd om te corrigeren voor het geclusterd zijn van observaties.

De secondaire uitkomst is de incidentie van infectieziekten (o.a. luchtweginfecties en influenza-achtige ziektes) en urineweginfecties.

Daarnaast wordt de omgevingscontaminatie geëvalueerd met omgevingssamples om micro-organismen op te sporen op vaak gebruikte oppervlakten. De uitkomstmaat is het wel of niet aanwezig zijn van omgevingscontaminatie. Dit wordt gecorreleerd aan verbeterde HH-compliance en een vermindering van infectieziektes.

Verwachte resultaten
Deze studie zal evidenced-based interventiematerialen beschikbaar stellen aan verpleeghuizen zodat ze hun HH-compliance kunnen verhogen. Daarbij zal deze studie een beter inzicht geven in de beste implementatiestrategie voor verpleeghuizen. Tenslotte zal d

Samenvatting van de aanvraag

Background Long-term Care Facilities (LTCF) or nursing homes are environments highly favourable to acquisition and spread of infection, with susceptible residents sharing common sources of air, food, water and health care within an institutional setting. Introduction of pathogens can lead to outbreaks that not only impact health, but also disrupt care. Good hand hygiene (HH) is considered the single most important intervention to control transmission of infectious disease pathogens in hospitals and LTCF. In recent years HH compliance has improved in hospitals, but in many LTCF staff adherence to HH guidelines is still low, on average below 20%. Improving HH is therefore the key element in the prevention and control of infectious diseases in LTCF. Much knowledge already available from HH research in other settings could be applied easily. In this study, evidence-based infection control interventions developed for hospital and child day care settings will be combined and refined for use in LTCF. In addition, an innovative implementation approach (during an outbreak) will be applied, which could help bring HH compliance across LTCF settings closer to the desired but elusive 100%. Aims The main aim of this study is to evaluate the effectiveness of an intervention to improve HH compliance in LTCF (including both ‘verpleeghuizen’ and ‘verzorgingshuizen’), using currently available and proven effective intervention materials adjusted for use in LTCF. The intervention will be implemented in two ways; in a conventional style at a pre-determined date, and in an innovative style when an outbreak occurs. Implementation during an outbreak maximizes the effect of heightened perceptions of relevance and risk, and increased outcome beliefs of nurses/caregivers during an outbreak, possibly yielding better effects in the short and long-term. Additionally, taking advantage of the trial setting, we will explore the application of environmental sampling as an alternative method to triangulate effects of HH interventions, by monitoring trends in circulating pathogens in relation to disease occurrence. Methods We will use a stepwise approach to intervention development according to state of the art behavioural research methods, building on the existing body of literature and intervention materials already developed. The study will consist of three phases: 1) review and refinement of existing interventions, 2) evaluation of effectiveness in a 3-armed RCT, and 3) preparation of materials for dissemination after completion of the study. To optimize our study, we will form an advisory board with representatives of institutions/networks involved in infection control for the nursing home setting in the Netherlands, to oversee the work conducted in the project at regular intervals (2-3 times yearly). Phase 1: The currently available materials for the promotion of HH and infection control will be reviewed and – where necessary- customized to the LCTF setting to draft an intervention program that will be presented to the advisory board for refinement. Phase 2: The effectiveness of the intervention in improving HH will be evaluated in 55 LTCF in a three-armed RCT (one control arm, two intervention arms), comparing a conventional implementation (at a pre-determined date), and an innovative implementation (when an outbreak of gastroenteritis occurs). The primary outcome is improved HH compliance (i.e. hand washing and/or alcohol-based hand rub as indicated), measured by direct unobtrusive observations. The HH intervention is expected to increase hand hygiene compliance from 35% pre- to 50% post-intervention. Multilevel regression analysis will be performed, correcting for clustering of observations. The secondary outcome is decrease of the occurrence of clinical gastrointestinal infections, upper and lower respiratory infections, and influenza-like illness, already monitored routinely by LTCF. As disease occurrence is not cause specific, the level of environmental contamination by specific common pathogens will be evaluated to detect the presence of indicator micro-organisms on high-contact surfaces used by staff or residents. The outcome measure is the reduction of environmental microbial contamination and its correlation with improved HH compliance and reduction of clinical illness. Expected results This study will provide a set of evidence-based intervention materials, ready for implementation in LTCF to improve their level of HH compliance. Furthermore, should the initiation of an implementation during an outbreak prove more successful at increasing HH compliance, this will be an important breakthrough for HH interventions across the health care setting and beyond. Finally, better insight in the use of environmental sampling as a proxy for disease outcome can also be used in other research to further improve the evidence base of other infection prevention and control elements besides HH, which is often still lacking.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522002010
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2015
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.H. Richardus
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC