Mobiele menu

Innoveren binnen Huisartsen Wijk en Aalburg

Projectomschrijving

In Huisartspraktijk Wijk en Aalburg wordt er tot op heden nog te traditioneel gewerkt rondom het behandelen van patiënten. Hierbinnen is er ruimte om nieuwe technieken toe te passen die de huidige processen versoepelen/verbeteren.
We denken op dit moment aan het implementeren van videobelsoftware, een web portaal waarin patiënten buiten enkel afspraken inplannen, wij ook inzicht krijgen op de urgentie/doorverwijsbaarheid van de betreffende afspraak zodat er voor de arts meer tijd is voor de complexere zorg. Tot slot, willen we tevens EHealth toepassingen implementeren om door middel van bio feedback de situatie van bijvoorbeeld hartpatiënten realtime te kunnen inzien op afstand.
Hiervoor schakelen wij coach Rob Kimpen in. Hij heeft meer dan 5 jaar relevante ervaring in het aangaan van juist die uitdagingen waar wij mee kampen. Met Rob’s praktische en theoretische bagage kan hij ons helpen om een mooi plan op papier efficiënt en effectief te vertalen naar de praktijk.

Verslagen


Eindverslag

Huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg heeft de ambitie om innovatie en e-health toepassingen systematisch meer en meer te implementeren en op te schalen in de dagelijkse praktijk. De grote verscheidenheid aan klanten en klantvragen vormt een uitdaging om gericht keuzes te maken en strategie te bepalen. Via een duidelijk beleidsplan worden er gerichte strategische keuzes gemaakt qua implementatie van innovaties. Duidelijke keuzes, de doelstellingen klein en behapbaar maken en eindgebruikers van bij de start betrekken bij elke nieuwe stap, zijn voor HWA de succesfactoren voor verdere innovatie.
Afgelopen jaar is het MGN gericht geïmplementeerd in de praktijk en is er een strategisch plan opgesteld om alle acties vanuit het beleidsplan concreet te verwezenlijken. Patiënten maken in toenemende mate zichtbaar gebruik van het MGN, hetgeen de praktijk daadwerkelijk ondersteunt.
Er wordt een strategisch innovatieplan opgesteld voor het komende jaar en HWA heeft de ambitie uitgesproken om verder innovatief en patiëntgericht te blijven ontwikkelen.
Hoop en verwachting is dat de samenwerking met ondersteunende technologische diensten en belangrijke partners nog intensiever wordt en dat het gemeenschappelijke doel behaald wordt om maatwerk te leveren. Gezamenlijk doel moet zijn om kosten te besparen, om zorg te kunnen aanbieden die aansluit bij de wensen van de patiënten en om snelheid en efficiëntie te creëren die kan beantwoorden aan de snel veranderende wereld om ons heen.

Samenvatting van de aanvraag

Probleemstelling Binnen onze praktijk zijn bepaalde processen dusdanig verouderd dat hier drastische verbeteringen in kunnen plaatsvinden. Dit zit hem enerzijds in tijd- en daarmee kostenbesparing en anderzijds in het sneller en beter kunnen helpen van patiënten. Tevens willen wij onze patiënten zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen helpen waardoor wij systematisch meer patiënten willen kunnen helpen per huisarts. Tot op heden hebben wij geen zicht op welke innovaties hier precies in zouden kunnen passen en hoe wij deze moeten implementeren en opschalen. We denken op dit moment aan het implementeren van video bel software tussen huisarts en patiënt en aan een web portaal waarin patiënten buiten enkel afspraken inplannen, wij ook inzicht krijgen op de urgentie van de betreffende afspraak. Tevens zien we kansen binnen een web portaal om de huisarts tools te geven om afspraken door te verwijzen zodat er voor hem of haar meer tijd is voor de complexere zorg en om de arts de keuze te geven voor face to face of video consult. Tot slot, willen we tevens EHealth toepassingen implementeren om d.m.v. bio feedback de situatie van bijvoorbeeld hartpatiënten realtime te kunnen inzien op afstand. Op deze manier willen we preventief crisissituaties kunnen voorkomen. Wij missen binnen al deze ideeën de know how over EHealth toepassingen om hier goede gerichte keuzes in te kunnen maken en deze te implementeren en op te schalen binnen onze praktijk. In de huidige situatie hebben we geen concrete ideeën waar we moeten beginnen. Oplossing Wij willen de mate van urgentie per doktersafspraak kunnen inzien, weten of we de afspraak kunnen doorverwijzen zodat de huisarts zich vooral hoeft te concentreren op complexere zorg, real time bio feedback kunnen ontvangen en analyseren van bijvoorbeeld hartpatiënten om crisissituaties zoveel mogelijk te kunnen voorkomen en weten wanneer een video consult of face to face wenselijk is. Door middel van de inzet van HKB adviseur Rob Kimpen willen wij coaching ontvangen met het creëren van een concreet inzicht op welke zorginnovaties binnen video bellen en online web portals ons kunnen helpen met het efficiënter en effectiever verzorgen van patiënten, welke aanbieders hierbinnen het meest geschikt zijn voor onze case, een plan van aanpak samenstellen over de implementatie en opschaling hiervan en ondersteuning ontvangen met het daadwerkelijk implementeren en opschalen van deze innovaties. Implementatie- en opschalingsvraagstukken 1. Wij hebben coaching nodig om te achterhalen welke zorginnovaties binnen video bellen, bio feedback en online web portals het beste passen om in een oogopslag de mate van urgentie per doktersafspraak te kunnen inzien, weten of we de afspraak kunnen doorverwijzen zodat de huisarts zich vooral hoeft te concentreren op complexere zorg, real time bio feedback kunnen ontvangen en analyseren van bijvoorbeeld hartpatiënten om crisissituaties zoveel mogelijk te kunnen voorkomen en weten wanneer een video consult of face to face wenselijk is. In de huidige situatie is het enkel mogelijk om online een afspraak te maken. 2. Hierop volgend hebben wij ondersteuning nodig om deze zorginnovaties goed te kunnen implementeren en opschalen binnen onze praktijk. We hebben nog geen concrete ideeën welke aanbieders het beste passen in onze praktijk en hoe we deze kosten efficiënt kunnen implementeren en opschalen zodat het gebruiksgemak voor huisarts én patiënt centraal staat. 3. Ook willen we advies hoe we deze innovaties het beste kunnen communiceren en instrueren aan onze huisartsen en patiënten. Hiervoor willen wij graag coach Rob Kimpen inschakelen. Hij heeft meer dan 5 jaar relevante ervaring in het aangaan van juist die uitdagingen waar wij mee kampen; het praktisch inpassen van E-Health in de zorg. Hij combineert deze ervaring met een stevige bedrijfskundige onderbouwing, in onze ogen is dit zeer waardevol gezien de implementatie en opschalingsvraagstukken waar wij mee zitten. Met Rob’s praktische en theoretische bagage kan hij ons helpen om een mooi plan op papier efficiënt en effectief te vertalen naar de praktijk. Doel 1. Aan het einde van dit project (binnen 6 maanden na start) willen wij een concreet beeld hebben welke innovaties op het gebied van video bellen, bio feedback en online web portal innovaties het beste passen binnen onze praktijk. 2. Aan het einde van dit project (binnen 6 maanden na start) willen wij een concreet plan van aanpak hebben over hoe wij de gekozen innovaties op het gebied van video bellen, bio feedback en web portal innovaties kunnen implementeren en opschalen binnen onze praktijk. 3. Aan het einde van dit project (binnen 6 maanden na start) willen wij tenminste 1 type zorginnovatie succesvol geïmplementeerd en opgeschaald hebben binnen onze huisartsenpraktijk. 4. Het einddoel van dit project is het maximaal aantal patiënten per huisarts, met behulp van de zorginnovaties, kan worden verhoogd met 10% voor het einde van 2020.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002508
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. de Jonge
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsen Wijk en Aalburg