Mobiele menu

Inrichten consortium Alcohol en ouderen en doen van een voorstudie

Vraagstuk

Ouderen in Nederland drinken steeds meer alcohol. Zij lopen grote risico’s op gezondheidsschade. De preventie van problematisch alcoholgebruik bij ouderen in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog maar weinig interventies ontwikkeld en er is onvoldoende inzicht in wat er precies werkt in het voorkomen en verergeren van alcoholproblemen bij ouderen.

Onderzoek

Er is een literatuurstudie gedaan naar wat werkt in de preventie en behandeling van problematisch alcoholgebruik bij ouderen. Daarnaast zijn focusgesprekken gehouden met professionals en vrijwilligers die veel met ouderen werken. 

Uitkomst

De volgende werkzame elementen zijn naar voren gekomen: een geëigende benaderingswijze van de uitvoerders (vertrouwen winnen, niet moraliseren), een goede informatieoverdracht, motiverende gespreksvoering via brief interventions en het uitvoeren van interventies als Moti-55, IkPas/40 dagen geen druppel! De inzet van peers (bijv. vrijwilligers) en het uitvoeren van interventies in vooral medische settingen (ziekenhuis, huisartsenpraktijk) wordt aanbevolen.

Er is een onderzoeksconsortium opgericht waarin plannen worden uitgewerkt om experimenten op te zetten op basis van de resultaten van het onderzoek.

De eindrapportage van dit project vindt u hier.

Fase 2

In fase 2 zoomt het project in op de werkzame elementen van interventies gericht op het thema alcohol. Het vervolgproject vindt u hier.

Verslagen


Eindverslag

De voorstudie geeft de actuele kennis weer met betrekking tot de werkzame bestanddelen van interventies voor ouderen met alcoholproblematiek, in dit rapport gedefinieerd als 55-plussers. Ook komt hierin de kennis naar voren over specifieke kenmerken en eigenschappen van deze leeftijdsgroep waarmee bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van preventieve interventies rekening gehouden moet worden. Er is een consortium opgericht om met gebruikmaking van de resultaten in de eerste fase een voorstel te doen voor een effectieve aanpak in een vervolgfase.

Kenmerken

Projectnummer:
555002003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. dr. R.H.L.M. Bovens
Verantwoordelijke organisatie:
Tilburg University