Mobiele menu

INSPIRE: Inventory in the Netherlands of Stakeholders’ Practices and Initiatives on Research integrity to set an Example

In 2018 wordt de nieuwe Nederlandse Gedragscode voor Wetenschapsbeoefening van kracht. Het hebben van een dergelijke code betekent echter niet dat iedereen zich daaraan houdt. Veel betrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek, zoals onderzoekers, beleidsmakers, subsidiegevers en dergelijke, hebben initiatieven ontwikkeld om ervoor te zorgen dat wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde wijze gedaan wordt. Dit project heeft tot doel initiatieven voor het Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (‘Fostering Responsible Research Practices’, FRRP) te verzamelen en te delen. Betrokkenen in het wetenschappelijk onderzoek kunnen zo van elkaars ‘FRRP-initiatieven’ leren. Via bestaande netwerken worden de FRRP-initiatieven verzameld. Ook wordt er systematisch op de websites van onderzoeksinstituten gezocht. Er wordt een checklist ontwikkeld om de FRRPinitiatieven te beoordelen en in categorieën in te delen. Alle beoordeelde FRRP-initiatieven worden overzichtelijk online verzameld, zodat iedereen ze kan gebruiken.

Many stakeholders in scientific research, such as researchers, policy makers and funders, have developed initiatives to foster responsible research practices (FRRP). This project aimed at collecting
and sharing such FRRP initiatives. The inventory of initiatives was performed via diverse strategies, among which an automated search on the internet – a so called webcrawler. This webcrawler yielded
a large amount of data, so we made a strategic selection of the data to have a closer look at. A checklist to assess and classify FRRP initiatives was developed with input from a diversity of FRRP
stakeholders. Assessed initiatives are described on The Embassy of Good Science in a ‘spectrum of initiatives’.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
445002001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L.M. Bouter
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam