Mobiele menu

Instrumenten ter bevordering van gezamenlijke besluitvorming in de eerste- en tweedelijns palliatieve oncologische zorg

Patiënten worden nog niet altijd voldoende betrokken bij besluiten over de behandeling van ongeneeslijke kanker. Dit staat passende zorg voor deze groep in de weg.

Doel

We bieden medisch specialisten, huisartsen en verpleegkundigen handvatten voor samen beslissen, zodat mensen met ongeneeslijke kanker zorg krijgen die bij hen past.

Aanpak/werkwijze

Eerst interviewden we huisartsen en verpleegkundigen over hoe zij helpen bij het nemen van goede beslissingen over de behandeling van ongeneeslijke kanker. Vervolgens trainden we oncologen, huisartsen en verpleegkundigen in samen beslissen. Ook ontwikkelden we hulpmiddelen voor patiënten en hun naasten en organiseerden we groepsgesprekken tussen patiënten en zorgverleners. We onderzochten hoe effectief deze training, hulpmiddelen en groepsgesprekken waren in het verbeteren van samen beslissen.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen en verpleegkundigen patiënten op verschillende manieren kunnen helpen bij samen beslissen. Zij kunnen bijvoorbeeld navragen of de patiënt alle informatie begrijpt, de patiënt helpen bij het komen tot een voorkeur of bij het verkrijgen van informatie van de specialist.

De trainingen die we organiseerden voor oncologen, huisartsen en verpleegkundigen zorgden ervoor dat deze zorgverleners beter werden in samen beslissen. (Ex) patiënten met kanker zagen dat verschil echter niet terug in de opnames die we hen lieten zien. Daarom signaleerden we dat er meer onderzoek nodig is om vast te stellen hoe goed een training in samen beslissen werkt.

Voor patiënten en naasten maakte we de Gesprekswijzer, een brochure die hen helpt zich voor te bereiden op een gesprek over de behandeling. Ook maakten we een Gesprekskaart om patiënten en naasten te helpen bij het praten en denken over wensen en behoeften in de laatste levensfase. De hulpmiddelen staan op Internet, onder andere op Kanker.nl. Patiënten en naasten vonden deze hulpmiddelen in 1 jaar meer dan 25.000 keer en gaven ze een 8.

De groepsgesprekken tussen patiënten en zorgverleners hadden weinig effect op de houding van zorgverleners ten opzichte van samen beslissen, maar zij vonden ze wel waardevol.

De resultaten van dit onderzoek zorgen voor meer samen beslissen in de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Zo krijgen zij de zorg die past bij hun wensen in de laatste levensfase.

ZonMw en samen beslissen in de palliatieve zorg

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met dit programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Goede communicatie en samen beslissen speelt daar een belangrijke rol in, en het stelt extra eisen aan communicatieve vaardigheden van zorgverleners bij onder andere patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook financieren wij via onze programma's over uitkomstgerichte zorg onderzoek naar werken met uitkomstinformatie en de inzet daarvan bij samen beslissen.

Producten

Titel: De ondersteunende rol van verpleegkundigen en huisartsen in Gedeelde Besluitvorming in de palliatieve oncologische zorg
Auteur: DW Bos, NCA van der Velden, J Wind, EMA Smets, I Henselmans, M Thodé, I Jongerden, HWM van Laarhoven, D Tange, HRW Pasman
Titel: Patiëntperspectief op Samen Beslissen in de palliatieve fase
Auteur: Aukje Bakker (ervaringsdeskundige) en Dorien Tange (belangenbehartiger NFK)
Titel: Equipping oncologists for shared decision-making about palliative cancer treatment
Auteur: Bos D, van Laarhoven HWM, Ali R, Tange D, Smets EMA, Henselmans I
Titel: Ondersteunen bij Gedeelde Besluitvorming
Auteur: Van Oort B, Bos D, Jongerden I, Arends S
Titel: Shared decision making in palliative oncological care
Auteur: Bos-van den Hoek DW, Van der Velden NCA, Wind J, Smets EMA, Henselmans I, Thodé M, Jongerden I, Laarhoven HWM, Tange D, Pasman HRW
Titel: Het SYMPHONY-project/Instrumenten ter bevordering van Gedeelde SYMPHONY project: Besluitvorming in de eerste en tweedelijns palliatieve oncologische zorg
Auteur: Danique Bos
Titel: The role of general practitioners and nurses in shared decision-making about cancer treatment
Auteur: DW Bos, NCA van der Velden, J Wind, EMA Smets, I Henselmans, M Thodé, I Jongerden, HWM van Laarhoven, D Tange, HRW Pasman
Titel: Rol van de huisarts in besluitvorming over de behandeling van ongeneeslijke kanker
Auteur: Inge Henselmans
Titel: Shared efforts to promote shared decision-making in palliative cancer care
Auteur: Bos-van den Hoek DW, Henselmans I, Laarhoven HWM, Smets EMA
Titel: Gedeelde besluitvorming bij de oncologische behandeling: een multidisciplinaire focus
Auteur: Danique W Bos, Lyonne Zonneveld, Ella Visserman, Inge Henselmans
Titel: Shared Decision-Making in Palliative Oncological Care
Auteur: Bos-van den Hoek DW, van der Velden NCA, Wind J, Smets EMA, Henselmans I, Thode M, Jongerden I, van Laarhoven HWM, Tange D, Pasman HRW
Titel: Samen beslissen over de behandeling van mensen met ongeneeslijke kanker: blended learnings voor oncologen en huisartsen/verpleegkundigen
Auteur: Bos-van den Hoek DW, Ali R, van Laarhoven HWM, Tange D, Smets EMA, Henselmans I
Titel: Ervaringen van mensen met ongeneeslijke kanker in de palliatieve fase
Auteur: Dorien Tange (belangenbehartiger NFK)
Titel: Supporting shared decision-making: online blended learning for general practitioners and nurses
Auteur: Bos D, van Laarhoven HWM, Ali R, Tange D, Smets EMA, Henselmans I
Titel: Ondersteunen van samen beslissen
Auteur: Bos-van den Hoek D, van Laarhoven HWM, Tange D, Smets EMA, Henselmans I
Titel: Communication skills training for healthcare professionals in oncology over the past decade: a systematic review of reviews
Auteur: D.W. Bos-Van der Hoek
Titel: Ondersteunen van samen beslissen - blended learning voor verpleegkundigen in de palliatieve oncologische zorg
Auteur: Bos-van den Hoek D, van Laarhoven HWM, Tange D, Smets EMA, Henselmans I
Titel: Amsterdam UMC Societal Impact Award (nominatie)
Titel: Clinical Impact Award Cancer Center Amsterdam
Titel: Travel grant Amsterdam Public Health Personalized Medicine progam (honourable mention)
Titel: Training 'Samen beslissen over de palliatieve oncologische behandeling'
Auteur: Henselmans I
Link: https://bit.ly/3ybgHzSm
Titel: Samen beslissen moet in de palliatieve zorg de norm worden
Auteur: Maaike Zweers
Magazine: Qruxx
Link: https://www.qruxx.com/samen-beslissen-moet-in-palliatieve-zorg-de-norm-worden/
Titel: SYMPHONY
Auteur: Liza van Lent
Magazine: Psychosociale Oncologie
Titel: Gudule Boland: Geef ook laaggeletterde patiënt een rol in de spreekkamer
Auteur: Maaike Zweers
Magazine: Qruxx
Link: http://tinyurl.com/b6besw46
Titel: Communication skills training for healthcare professionals in oncology over the past decade: a systematic review of reviews
Auteur: D.W. Bos-van den Hoek, L.N.C. Visser, R.F. Brown, E.M.A. Smets, I. Henselmans
Magazine: Current Opinion in Palliative & Supportive Care
Link: https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=30562180
Titel: Met de huisarts in gesprek over het oncologische behandelbesluit
Auteur: Inge Henselmans, Danique Bos, Hanneke van Laarhoven
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Role of GPs in shared decision making with patients about palliative cancer treatment
Auteur: Danique W Bos-van den Hoek, Naomi CA van der Velden, Rozemarijn Huisman, Hanneke WM van Laarhoven, Dorien Tange, Jan Wind, Ellen MA Smets and Inge Henselmans
Magazine: British Journal of General Practice
Titel: The role of hospital nurses in shared decision-making about life-prolonging treatment: A qualitative interview study
Auteur: Danique W. Bos-van den Hoek Maureen Thodé Irene P. Jongerden Hanneke W. M. Van Laarhoven Ellen M. A. Smets Dorien Tange Inge Henselmans H. Roeline Pasman
Magazine: Journal of Advanced Nursing
Titel: Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
Auteur: Pharos, Amsterdam UMC en NFK
Link: https://www.bsl.nl/shop/
Titel: Ondersteunen van Samen Beslissen
Auteur: Amsterdam UMC en NFK
Link: https://www.bsl.nl/shop/ondersteunen-bij-samen-beslissen-43920e
Titel: Samen beslissen in de palliatieve zorg
Auteur: Amsterdam UMC en NFK
Link: https://www.bsl.nl/shop/samen-beslissen-in-de-palliatieve-zorg-43767e
Titel: Gesprekskaart 'Over leven en dood'
Auteur: Nederlandse Federatie Kankerpatientenorganisaties
Link: https://nfk.nl/media/1/Gesprekskaart_Digitaal_Def.pdf
Titel: Ondersteunen van Samen Beslissen voor Verpleegkundigen
Auteur: Bas van Oort, Inge Henselmans, Danique Bos
Titel: Gesprekskaart 'Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt'
Auteur: NFK
Link: https://nfk.nl/media/1/200922-Gesprekskaart-A4.pdf
Titel: Gesprekswijzer voor mensen met ongeneeslijke kanker
Auteur: Amsterdam UMC
Link: http://www.amc.nl/gesprekswijzer

Kenmerken

Projectnummer:
844001514
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I. Henselmans
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC