Mobiele menu

Integraal aanbod behandeling en begeleiding bij GGZ zorg in Emmen

Doel

In het project ‘Integraal aanbod behandeling en begeleiding bij ggz zorg in Emmen’ wordt samen met de cliënten gezocht naar de juiste richting en keuzes van zorg. De doelgroep kenmerkt zich door veel vragen op (bijna) alle levensgebieden. Het is dan ook essentieel om alle partijen die acteren op dit terrein samen te brengen.

Werkwijze

In dit project wordt dit gedaan in Optimaal Leven in Emmen (OL Emmen) door laagdrempelig toegankelijk te zijn voor (mogelijke) cliënten en ook voor maatschappelijke verwijzers en bijvoorbeeld wijkteams. Teamleden, ook de behandelaren, gaan veelvuldig op huisbezoek.

In toenemende mate worden, in samenwerking met onze cliënten, activiteiten georganiseerd die maatschappelijk herstel ondersteunen. Het wijkcentrum is daar uitermate geschikt voor. Vanuit de I-ROC en het herstelplan zijn de individuele wensen steeds beter bekend en daar kunnen de onderwerpen voor de herstelgroepen op aangesloten worden. De ervaringsdeskundigen zetten daar hun expertise voor in.

Samenwerking

OL Emmen is samengesteld uit verschillende disciplines uit de samenwerkende organisaties VNN, Cosis, GGZ Drenthe en Sedna. Zij brengen allemaal hun expertise in voor mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid. Hierdoor kan adequaat antwoord gegeven worden op de vragen van onze cliënten. Tel daar de korte lijnen richting het aanbod van het achterland van de moederorganisaties bij op en er is een groot spectrum van mogelijkheden.

Resultaten

Het team heeft de werkwijzen van de 4 organisaties in een team (VNN, GGZ, Cosis en Sedna) geïntegreerd tot 1 werkwijze. Het resultaat is dat de expertise van alle teamleden, maar ook de mogelijkheden van het achterland, de moederorganisaties, in te schakelen is.

Het resultaat hiervan is dat er sneller geschakeld kan worden en dus sneller antwoord gegeven kan worden op vragen van niet alleen cliënten, maar ook huisartsen, politie, wijkteams en buurtbewoners. Het team is laagdrempelig en goed bereikbaar. Dit wordt ook gestimuleerd in de contacten van de samenwerkende partners en er wordt geprobeerd veel mensen te bezoeken in de thuissituatie.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. W. Kemp
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Emmen

Contactgegevens projectleider

E-mail: willemijn.kemp@ctgroep.nl 
Telefoon: 06 43 09 27 73

Locatie

Dit project wordt uigevoerd in Emmen (regio Drenthe).