Mobiele menu

Integraal aanbod zorg en begeleiding: het Herstelhuis regio Midden-Limburg

Projectomschrijving

De zeven Midden-Limburgse gemeenten schreven een Plan van Aanpak voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Als regio Midden-Limburg willen we een plek creëren waar personen die de grip op hun leven dreigen te verliezen terecht kunnen voor herstel en stabiliteit. Het Herstelhuis in Weert biedt deze mogelijkheid. ln 2019 heeft het Herstelhuis verkend wat er nodig is om binnen deze voorziening ook een plek te bieden aan mensen die tijdelijk een time-outplek nodig hebben. ln 2019 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Dit proces wordt in het volgende subsidietijdvak voortgezet en structureel geborgd binnen de aanpak personen met verward gedrag.

Resultaten

In de pilotperiode hebben in totaal 36 personen in het Herstelhuis verbleven met een gemiddelde bezettingsgraad van 40%. Als gevolg van de maatregelen die genomen zijn tegen de verspreiding van het coronavirus is het Herstelhuis ongeveer 8 weken gesloten geweest. Dit heeft invloed gehad op de gemiddelde bezettingsgraad. Om te komen tot een succesvol verblijf zijn op individueel niveau goede samenwerkingsafspraken gemaakt met betrokken professionals over o.a. het inroepen van extra ondersteuning als dit nodig is.

Het procesdocument Toegang en Verblijf helpt medewerkers om vast te stellen of een inwoner voor verblijf in aanmerking komt. Het Herstelhuis Midden-Limburg is een waardevolle voorziening die heeft bewezen van grote meerwaarde te zijn voor inwoners uit de regio. Verblijf in een Herstelhuis kan voorkomen dat iemand verder afglijdt en in een psychische crisis terecht komt. Het doel is om het Herstelhuis duurzaam te verankeren in de regio. Dit is gelukt, doordat er financiële middelen beschikbaar zijn gekomen die aangewend kunnen worden voor deze voorziening tot eind 2020.

Meer informatie

Procesdocument Toegang en verblijf in het Herstelhuis

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De zeven Midden-Limburgse gemeenten schreven een Plan van Aanpak voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Als regio Midden-Limburg willen we een plek creeëren waar personen die de grip op hun leven dreigen te verliezen terecht kunnen voor herstel en stabiliteit. Het Herstelhuis in Weert biedt deze mogelijkheid. In 2019 heeft het Herstelhuis verkend wat er nodig is om binnen deze voorziening ook een plek te bieden aan mensen die tijdelijk een time-outplek nodig hebben. In 2019 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Dit proces wordt in het volgende subsidietijdvak voortgezet en structureel geborgd binnen de aanpak personen met verward gedrag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Ghijsen
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Weert

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Weert in de regio Limburg