Mobiele menu

Integraal aanbod zorg en begeleiding Hoogeveen en de Wolden

Doel

In Hoogeveen en De Wolden werken de ggz, verslavingszorg, ambulante begeleiding, welzijnswerk en gemeenten samen aan het herstel van mensen met ernstig psychische problemen. Daarvoor is een ‘Optimaal Leven Team’ ingericht met medewerkers vanuit de verschillende organisaties.

Resultaten

Na een moeizame start heeft het team de visie en missie inmiddels goed te pakken. Het echt kennen van elkaar en van elkaars mogelijkheden en de korte lijnen leiden tot steeds meer succesverhalen. Er is steeds meer sprake van doorstroom van behandeling naar begeleiding en welzijn. De toegang tot het cliëntvolgsysteem gaat voor een serieuze vervolgstap in het project zorgen.

De knelpunten van het project zijn goed in beeld gebracht. De administratieve last kan minder en de samenwerking wordt soms bemoeilijkt door bureaucratie vanuit wetgeving, financiers en de eigen organisaties. Het is een transformatietraject van langdurige zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. De transformatie is echter nog niet geheel afgerond.

‘Optimaal Leven Hoogeveen en De Wolden’ is al een heel eind op weg en er wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van het project, maar er is ook zeker nog ruimte voor verbeteringen.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. W. Kemp
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Hoogeveen

Contactgegevens projectleider

E-mail: willemijn.kemp@ctgroep.nl 
Telefoon: 06 43 09 27 73

Locatie

Dit project wordt uigevoerd in Hoogeveen en de Wolden (regio Drenthe).