Mobiele menu

Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen)

Projectomschrijving

Met de startsubsidie wil de gemeente de inzet van een lokale coördinator Zorg & Veiligheid faciliteren in 2019. Met een duidelijke regierol zal de coördinator zich richten op de ketendoorloop, de integrale aanpak en warme overdrachten. Dankzij zijn centrale positie zal de coördinator zowel het integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag sterk verbeteren, als een aanspreekpunt zijn voor de zorgaanbieders en samenwerkingspartners. Binnen de complexe casussen kan de coördinator het overzicht behouden en de belangen van de cliënt goed en onafhankelijk behartigen. Met zijn doorzettings- en daadkracht zal de coördinator het verloop van de keten soepel houden.

Resultaten

Vanaf mei 2019 is de coördinator Zorg & Veiligheid gestart en met de opzet van ‘Het Lokale Vangnet’ is de aanpak Verwarde Personen versterkt. Ook zijn vanaf juli bijeenkomsten geweest voor de samenwerkingspartners uit het zorg- en veiligheidsveld om laagdrempelig in gesprek te gaan over complexe multiproblematiek in Rijswijk.

De opkomst was hoog bij de bijeenkomsten en het merendeel van de samenwerkingspartners liet zich vertegenwoordigen. De reactie was positief en de bijeenkomsten weden aangegrepen als ontmoetingsmomenten.

Leerpunten van het project zijn dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar het traject van een casus. Daarnaast hebben het versterken van het netwerk en de uitwisseling van kennis/informatie op laagdrempelige bijeenkomsten een goede start gemaakt, maar vragen deze doelstelling meer tijd om behaald te worden.

Omdat de eerste reacties positief zijn en er duidelijk verbetering is, is besloten de start-periode te rekken tot december 2019 alvorens vervolgacties worden uitgezet voor duurzame borging.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Vanaf mei 2019 is de coördinator Zorg & Veiligheid gestart en met de opzet van ‘Het Lokale Vangnet’ is de aanpak Verwarde Personen versterkt. Ook zijn vanaf juli bijeenkomsten geweest voor de samenwerkingspartners uit het zorg- en veiligheidsveld om laagdrempelig in gesprek te gaan over complexe multiproblematiek in Rijswijk.
De opkomst was hoog bij de bijeenkomsten en het merendeel van de samenwerkingspartners liet zich vertegenwoordigen. De reactie was positief en de bijeenkomsten weden aangegrepen als ontmoetingsmomenten.

Leerpunten van het project zijn dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar het traject van een casus. Daarnaast hebben het versterken van het netwerk en de uitwisseling van kennis/informatie op laagdrempelige bijeenkomsten een goede start gemaakt, maar vragen deze doelstelling meer tijd om behaald te worden.

Omdat de eerste reacties positief zijn en er duidelijk verbetering is, is besloten de start-periode te rekken tot december 2019 alvorens vervolgacties worden uitgezet voor duurzame borging.

Samenvatting van de aanvraag

Sinds december 2017 heeft Rijswijk een lokale aanpak verwarde personen. Zowel de regionale als lokale partijen verbinden zich aan deze aanpak. Toch blijken er nog knelpunten te zijn: onduidelijkheid over bevoegdheden en verantwoordelijkheden of verwachtingen en/of het uitblijven van opvolgende acties. Met de startsubsidie wil de gemeente de inzet van een lokale coördinator faciliteren in 2019. Met een duidelijke regierol zal de coördinator zich richten op de ketendoorloop, de integrale aanpak en warme overdrachten. Dankzij zijn centrale positie zal de coördinator zowel het integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag sterk verbeteren, als een aanspreekpunt zijn voor de zorgaanbieders en samenwerkingspartners. Binnen de complexe casussen kan de coördinator het overzicht behouden en de belangen van de cliënt goed en onafhankelijk behartigen. Met zijn doorzettings- en daadkracht zal de coördinator het verloop van de keten soepel houden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.J.M. Dukker
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rijswijk

Contactgegevens projectleider

E-mail: BDukker@rijkswijk.nl
Telefoon: 06 43 83 74 16

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Rijswijk (regio Haaglanden)