Mobiele menu

Integraal aanbod zorg en begeleiding in Zwolle

Projectomschrijving

De gemeente Zwolle werkt samen met zorgaanbieders, sociaal wijkteam, politie, woningbouwcorporaties en lokale cliëntinitiatieven aan het verbeteren van de zorg voor verwarde en psychisch kwetsbare mensen. In deze nieuwe aanpak wordt samenwerking in de wijk gecombineerd met de herstelbenadering.

In 2 wijken zal een samenwerkingsplatform starten, waar een kernteam van SWT, ggz coach, ervaringsdeskundige en andere partijen actief zijn. Dit kernteam is kortstondig betrokken bij de signalering of melding van een verwarde of psychisch kwetsbare burger. Het kernteam beoordeelt vanuit de herstelgedachte welke partij(en) het best een uitgebreide triage met de persoon kunnen uitvoeren. Zo borgen we dat iemand snel wordt geholpen, zodat overlast of schade voor diegene zelf of voor de omgeving voorkomen wordt. Het is hierbij van groot belang dat de benadering bijdraagt aan herstel, om de verwarde of psychisch kwetsbare persoon op lange termijn geestelijk weer rust en evenwicht te kunnen laten vinden.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Zwolle
  • Zilveren Kruis
  • Dimence
  • RIBW Groep Overijssel
  • Stichting Tactus Verslavingszorg
  • Stichting Focus

Resultaten

Al enkele jaren werken gemeente Zwolle en zorgverzekeraar Zilveren Kruis samen met diverse aanbieders van Zorg en Welzijn aan een programma gericht op het verbeteren van het leven van kwetsbare mensen met een chronische en soms ernstig psychiatrische aandoening (EPA). Met deze samenwerking streven de partijen naar verbetering van signalering en verbetering van de instroom naar een adequaat zorgaanbod. Deze aanpak krijgt mede vorm langs 2 lijnen:

  • De partnerorganisaties (RIBW GO, Travers Welzijn en Stichting Focus) gaan het voorstel ‘Duurzaam werken aan herstel en participatie in Zwolle’ uitwerken wat betreft de maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De Dimence Groep gaat in overleg met de andere ZvW-zorg aanbieders een voorstel maken voor een meer flexibele werkwijze bij de toegang en het gebruik van ZvW-zorg die meer mogelijkheden biedt voor de beoogde integrale samenwerking op wijkniveau.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Zwolle werkt samen met zorgaanbieders, sociaal wijkteam, politie, woningbouwcorporaties en lokale cliëntinitiatieven aan het verbeteren van de zorg voor verwarde en psychisch kwetsbare mensen. In deze nieuwe aanpak wordt samenwerking in de wijk gecombineerd met de herstelbenadering. In twee wijken zal een samenwerkingsplatform starten, waar een kernteam van SWT, ggz coach, ervaringsdeskundige en andere partijen actief zijn. Dit kernteam is kortstondig betrokken bij de signalering of melding van een verwarde of psychisch kwetsbare burger. Het kernteam beoordeelt vanuit de herstelgedachte welke partij(en) het best een uitgebreide triage met de persoon kunnen uitvoeren. Zo borgen we dat iemand snel wordt geholpen, zodat overlast of schade voor diegene zelf of voor de omgeving voorkomen wordt. Het is hierbij van groot belang dat de benadering bijdraagt aan herstel, om de verwarde of psychisch kwetsbare persoon op lange termijn geestelijk weer rust en evenwicht te kunnen laten vinden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
TH.J. van der Veen
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zwolle

Contactgegevens projectleider

E-mail: P.vanDelden@aef.nl
Telefoon: 06 54 72 50 65

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Zwolle (regio IJsselland).