Mobiele menu

Integraal Gezondheidsonderzoek bij Rampen – COVID-19 Fase 2 GGD Kennemerland/ Integrated Public Health Monitor – COVID-19 Phase 2 GGD Kennemerland

Integrale Gezondheidsmonitor GOR COVID-19 2021-2025

De coronacrisis heeft impact op ieders leven, direct en/of indirect. De overheid monitort gezondheidseffecten van deze crisis met de Integrale Gezondheidsmonitor GOR COVID-19 2021-2025. Deze monitor bestaat uit verschillende deelonderzoeken gericht op jeugd, jongeren, volwassenen, ouderen en extra kwetsbare mensen. Er wordt inzicht gegeven in de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse bevolking. Het doel van de monitor is om beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau te adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Op basis van de resultaten kunnen handvatten gegeven worden om een passend zorg- en ondersteuningsaanbod op te zetten, om de negatieve gezondheidseffecten van de crisis te beperken.

De monitor is ontwikkeld door het RIVM, de GGD’en in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Producten

Titel: Presentatie Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bij het ambtelijk overleg en bestuurscommissie van GGD regio Kennemerland
Auteur: Amber Berlijn
Titel: Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022: regio- en gemeenterapporten GGD regio Kennemerland
Auteur: Amber Berlijn & Dirk Hoevenaars
Link: https://gezondheidsatlaskennemerland.nl/jive?cat_open_code=c635774772344651511

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430212120011
Looptijd: 61%
Looptijd: 61 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Evren MSc
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Kennemerland