Mobiele menu

Integrale geboortezorg West-Friesland en Waterland door Coöperatie Geboortehart UA

Projectomschrijving

Binnen de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) Geboortehart wordt “continuïteit van zorg” als basis voor discussies over de zorginhoud benoemd. Maar wat is nu eigenlijk de definitie van continuïteit van zorg, welke factoren kunnen de continuïteit beïnvloeden en wat is voor de cliënt van belang in haar keuze voor de zorgverlener/organisatie? Doormiddel van analyse van Perined data en een eigen database op basis van de PREM, PCQ is het regiobeeld inzichtelijk gemaakt. Door kwalitatief onderzoek (interviews en enquêtes) en een kleinschalig literatuur onderzoek is de definitie van continuïteit van zorg en de factoren die van invloed zijn op de continuïteit van zorg in beeld gebracht. Daarnaast is gekeken welke factoren van invloed zijn op de keuze in zorgverlener/organisatie door de cliënt. De definitie van continuïteit van zorg blijkt afhankelijk te zijn van het perspectief cliënt, zorgverlener, of verzekeraar. Voor de cliënt is continuïteit van zorg van groot belang bij haar keuze in organisatie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In West-Friesland is in 2017 de Integrale Geboortezorg Organisatie Geboortehart opgericht. In 2019 is daarbij Waterland toegevoegd. De missie van Geboortehart is de juiste zorg op het juiste moment door de juiste zorgverlener op de juiste plek tegen de juiste prijs, voor de zwangere. Om deze missie te behalen streven we naar kwaliteit van zorg ook naar continuïteit van zorg. Keuzevrijheid is echter ook een belangrijk item. En daarnaast hebben we te maken met volmeldingen en andere logistieke problemen om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. Dit alles is ook van invloed op het percentage bundelbrekers bij de integrale bekostiging. het beoogde onderzoek heeft als doel in kaart brengen hoe de cliëntstromen verlopen in West-Friesland & Waterland. Wie zijn de cliënten, waarom kiezen ze voor de doorbreken van de continuïteitslijn in de zorg en wat moet er in de organisatie van het geboortezorgnetwerk veranderen. De implementatie van de verbeterpunten obv de beïnvloedende factoren heeft het doel om de continuïteit van zorg beter te kunnen borgen waardoor de kwaliteit van zorg zal toenemen. Een bijkomend effect is dat het aantal bundelbrekers (integrale bekostiging) zal afnemen waardoor de kosten van geboortezorg in de toekomst mogelijk kostenneutraal kan blijven. Dit onderzoek doet het HJGC bij voorkeur in samenwerking met een andere integrale geboortezorgorganisatie. Op deze manier kunnen we een onze regio (dorps-kleinstedelijk) vergelijken met een grootstedelijk gebied, bij voorkeur de integrale geboortezorg coöperatie Haga Juliana GeboorteCentrum U.A.)

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910098
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Zuidhof
Verantwoordelijke organisatie:
Cooperatie Geboortehart U.A.