Mobiele menu

Integrated implementation of green in cities by citizens and councils

Groen in de wijk draagt bij aan een betere gezondheid. Maar hoe moet dat groen er dan uitzien? En welke functie moet het hebben. Bewoners blijken prima zelf te weten welk groen ze goed doet.

Doel

Bevordering van de gezondheid van bewoners door een groene omgeving.

Aanpak

In dit onderzoek hebben we de wensen en behoeften m.b.t. het groen in de buurt van bewoners uit buurten met een lage sociaal economische status onderzocht en bekeken of dit verschilt van bewoners uit hoge SES-wijken en professionals.

Samenwerkingspartners

De samenwerkende partijen waren Veiligheid en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, GGD Rotterdam Rijnmond, GGD Amsterdam, Gemeente Arnhem, RIVM, Universiteit Utrecht en Ecovrede.

Resultaten

De beleving van groen als aspect voor positieve gezondheid is bij de bevolking veel breder dan gedacht. Bovendien is nu duidelijk dat groen als activiteit bevorderend aspect ingepast moet worden in de ruimtelijke ordening, vooral in de armere, lagere sociaaleconomische buurten. Tot rust komen, bewegen en het bevorderen van sociale cohesie zijn belangrijke componenten volgens inwoners. Belangrijkste activiteiten in het groen zijn voor de hogere SES-bewoners meer ontspannen en bewegen; lagere SES inwoners neigen meer naar sociale activiteiten.

Bewoners van verschillende wijken in de drie onderzochte steden vinden veel van de genoemde kenmerken van groen belangrijk of zeer belangrijk. Professionals vinden grootte en nabijheid van groen erg belangrijk; bewoners meer schoonheid, onderhoud en veiligheid. Ideeën van gemeenten over het toepassen van groen komen niet altijd overeenkomen met de perceptie en wensen over groen van bewoners.

De conclusie is dat de gezondheid bij zowel hoge als lage SES bewoners bevorderd kan worden bij inrichting van de buurten die rekening houdt de wensen van de bewoners. De inwoners hebben inzicht welke kenmerken en activiteiten bijdragen aan een positieve gezondheid.

Afbeelding
bankje

Factsheet Gezondheidswinst van aantrekkelijke groene omgeving

In deze factsheet vind je de resultaten van het project Groen in de wijk.
Bestand

Producten

Titel: Interview over Groen in de wijk met Peter van den Hazel

Kenmerken

Projectnummer:
531001304
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.J. van den Hazel
Verantwoordelijke organisatie:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.