Mobiele menu

An integrated molecular study of human acute myeloid leukemia (AML) with a specific focus on genome wide methylation in patients with aberrant EVI1 expression.

De genetische werking bij Acute Myelogenous Leukemie (AML) is in veel gevallen nog onbekend. De kennis van de genetische achtergrond kan mee helpen aan een goede diagnose en behandeling. Door het onderzoek te richten op de herkenning van specifieke genen die betrokken zijn bij AML wil Drs. Lugthart hier een bijdrage aan leveren.  

Producten

Titel: Aberrant DNA hypermethylation signature in acute myeloid leukemia directed by EVI1.
Auteur: Sanne Lugthart, Maria E. Figueroa, Eric Bindels, Lucy Skrabanek, Peter J. M. Valk, Yushan Li, Stefan Meyer, Claudia Erpelinck-Verschueren, John Greally, Bob Löwenberg, Ari Melnick, and Ruud Delwel
Magazine: BLOOD

Verslagen


Eindverslag

In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar een bepaalde vorm van leukemie, namelijk acute myeloïde leukemie (AML). Het doel was om de moleculaire inzichten van bepaalde groepen AML patiënten verder te vergroten. De nadruk van het onderzoek lag bij patiënten met afwijkingen op de lange arm van chromosoom 3 band q26. Deze afwijkingen zijn gecorreleerd met hoge expressie van EVI1, een oncogen dat gelokaliseerd is op chromosoom 3q26.2. Daarnaast, hebben we onderzoek gedaan naar de AMLs die geen cytogenetisch detecteerbare chromosoom 3q26 afwijkingen bezaten, maar wel een hoge EVI1 expressie hadden. EVI1 expressie werd bepaald in grote series patiënten met AML. Hoge EVI1 expressie werd geïdentificeerd als prognostische marker, voor het bereiken van een complete remissie, het voorspellen van de response op therapie en het krijgen van een recidief. EVI1 patiënten, die tijdens hun behandeling een allogene stam cel transplantatie hebben ondergaan, hebben een significant betere overlevingskans dan de patiënten die een autologe stam cel transplantatie of alleen chemotherapie kregen. Deze bevindingen onderstrepen het nut om EVI1 bepaling op te nemen in de diagnostiek van AML. Tenslotte is er fundamenteel onderzoek verricht naar de functie van EVI1. Onze studies laten zien dat EVI1 een rol speelt in methylering via binding aan specifieke eiwitten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
92003524
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.R. Delwel
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC