Mobiele menu

Integrated Public Health Monitor – COVID-19 Phase 2 -GGD Haaglanden

Integrale Gezondheidsmonitor GOR COVID-19 2021-2025

De coronacrisis heeft impact op ieders leven, direct en/of indirect. De overheid monitort gezondheidseffecten van deze crisis met de Integrale Gezondheidsmonitor GOR COVID-19 2021-2025. Deze monitor bestaat uit verschillende deelonderzoeken gericht op jeugd, jongeren, volwassenen, ouderen en extra kwetsbare mensen. Er wordt inzicht gegeven in de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse bevolking. Het doel van de monitor is om beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau te adviseren en ondersteunen bij beleidsvorming. Op basis van de resultaten kunnen handvatten gegeven worden om een passend zorg- en ondersteuningsaanbod op te zetten, om de negatieve gezondheidseffecten van de crisis te beperken.

De monitor is ontwikkeld door het RIVM, de GGD’en in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430212120026
Looptijd: 64%
Looptijd: 64 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.C. Dekkers
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Haaglanden