Mobiele menu

Integrating evidence on patient preferences in health care policy decisions: are we up for it?

Projectomschrijving

In procedurebeschrijvingen over vergoeding van geneesmiddelen is nog weinig aandacht voor onderzoek naar patiëntpreferenties. Uit de praktijk blijkt dat patiëntpreferentieonderzoek niet systematisch wordt meegenomen.

Uit interviews bleek dat hiervoor wel draagvlak bestaat. Wat betreft de plek van patiëntpreferentieonderzoek in vergoedingsbesluiten rondom geneesmiddelen, houdt men bij voorkeur vast aan het maatschappelijke perspectief in economische evaluaties. Resultaten uit patiëntpreferentieonderzoek zouden wel instrumenteel gebruikt kunnen worden voor kosteneffectiviteitberekeningen. Een alternatief is om patiëntpreferenties in te brengen als een additionele maat voor effectiviteit. Bij richtlijnontwikkeling is bijvoorbeeld de vraag hoe onderzoek naar patiëntpreferenties moet worden vertaald naar richtlijnaanbevelingen. De ontwikkelde taxonomie voor preferentiegerelateerde termen kan hierbij behulpzaam zijn.

Producten

Titel: Integration of evidence on patient preferences in health care policy decision-making: current state of play
Titel: “Integratie van patiëntpreferentieonderzoek in vergoedingsbesluiten. De vraag is niet of, maar de vraag is hoe!”
Titel: Towards integration of research evidence on patient preferences in coverage decisions and CPG: development of a taxonomy for preference‐related terminology and concepts
Titel: How to integrate research evidence on patient preferences in healthcare policy decisions: a qualitative study among Dutch stakeholders
Titel: Integration of evidence on patient preferences in healthcare policy decisions: are we up for it?
Titel: Research on patient preferences and values in clinical practice guideline development
Titel: Towards integration of research evidence on patiënt preferences in coverage decisions and clinical practice guidelines: a proposal for a taxonomy of preference-related terms.
Titel: Integration of evidence on patient preferences in health care decision-making: current state of play.
Titel: Integration of evidence in patient preferences in health care decision-making
Titel: Integration of evidence on patient preferences in health care policy decisions
Titel: Exploring possibilities for integration of results of research in patient preferences in guideline development: preliminary results of interviews with several stakeholders.
Titel: The use of research evidence on patient preferences in pharmaceutical coverage decisions and clinical practice guideline development: exploratory study into current state of play and potential barriers
Auteur: Cecile MA Utens, Trudy van der Weijden, Manuela A Joore, Carmen D Dirksen

Verslagen


Eindverslag

Patiënten worden in toenemende mate betrokken bij beleidsbeslissingen in de gezondheidszorg. Het gebruik van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar patiëntpreferenties bij beleidsbeslissingen vindt echter nog beperkt en niet systematisch plaats, ondanks de mogelijke meerwaarde daarvan. Doel van deze studie is om te onderzoeken hoe patiëntpreferentieonderzoek geïntegreerd kan worden in 2 typen beleidsbeslissingen in Nederland: richtlijnontwikkeling en vergoedingsbesluiten t.a.v. geneesmiddelen. Het onderzoek bestaat uit drie sub-studies. Sub-studie 1 is een document analyse naar de huidige stand van zaken omtrent het gebruik van patiëntpreferentie onderzoek in beleidsbeslissingen in verschillende landen. In sub-studie 2 worden belanghebbenden geïnterviewd over hun meningen en ideeën over en mogelijke barrières voor gebruik van resultaten uit patiëntpreferentie onderzoek in beleidsbeslissingen. In sub-studie 3 worden voorstellen gedaan voor een aangepaste besluitvormingsprocedure voor vergoedingen en richtlijnontwikkeling, in combinatie met een taxonomie voor "preferentie" gerelateerde termen, dat als hulpmiddel kan dienen voor systematisch en transparant gebruik van resultaten uit patiëntpreferentieonderzoek.

Patiënten worden steeds meer betrokken bij beleidsbeslissingen in de gezondheidszorg. Het gebruik van resultaten uit onderzoek naar patiëntpreferenties bij beleidsbeslissingen vindt nog niet systematisch plaats, ondanks de mogelijke meerwaarde daarvan.
Doel is om te onderzoeken hoe patiëntpreferentieonderzoek geïntegreerd kan worden in 2 typen beleidsbeslissingen: richtlijnontwikkeling en vergoedingsbesluiten van geneesmiddelen.
Het onderzoek bestaat uit drie substudies. Substudie 1 is een scoping review naar de huidige stand van zaken omtrent het gebruik van patiëntpreferentie onderzoek in beleidsbeslissingen in verschillende landen. In substudie 2 worden belanghebbenden geïnterviewd over hun meningen en ideeën over en mogelijke barrières voor gebruik van resultaten uit patiëntpreferentie onderzoek in beleidsbeslissingen. In substudie 3 wordt een concept besluitvormingsraamwerk ontwikkelt dat als hulpmiddel kan dienen voor systematisch en transparant gebruik van resultaten uit preferentieonderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

Despite the increasing attention for patient involvement/participation in health care policy decisions, systematic use of evidence on collective patient preferences in health care decisions is still limited. This suggests that there are barriers for the use of scientific data on patient preferences in health care policy decisions. This study aims to investigate whether, and if so, how and what type of evidence on patient preferences can be integrated in health care policy decisions regarding pharmaceuticals in The Netherlands, either in coverage decisions and/or in clinical practice guideline development. In Study 1, a scoping review is performed to investigate how and what type of evidence on patient preferences is currently considered in health care decision-making. In Study 2 the views of several stakeholders with regard to a potential taxonomy for research on patient preferences is revealed, as well as barriers to and facilitators for integrating collective patient preference data in health care decision-making regarding pharmaceuticals. In Study 3 a decision framework will be developed for the integration of evidence on patient preferences in health care policy decisions regarding pharmaceuticals. The decision framework will consist of two parts: 1) a process description regarding the place of evidence on patient preferences in the decision-making process, and 2) a taxonomy for research on patient preferences.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
152002046
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2012
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.D. Dirksen
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+