Mobiele menu

Integrating Metabolic And Genetic Electrolyte disturbances in THE KIDNEY (IMAGE-the-KIDNEY)

Patiënten met diabetes type 2 en patiënten met zeldzame DNA-mutaties ontwikkelen magnesiumtekorten omdat ze te veel magnesium in de urine verliezen. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe celmodellen voor de nier en meet magnesiumopname in levende dieren. 

Deze innovatieve aanpak zorgt voor een beter begrip van het ontstaan van magnesiumtekorten. Ook kunnen met deze nieuwe technieken medicijnen worden getest.

Kenmerken

Projectnummer:
09150172110040
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2023
2028
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.H.F. de Baaij PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum