Mobiele menu

INTEGREAT Implementatie van opportunistisch (snel)testen bij immigranten voor pandemische paraatheid

Tijdens de COVID-19-pandemie werd duidelijk dat immigranten in Nederland minder vaak werden getest en gevaccineerd. Dit project richt zich op het integreren van sneltesten voor hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) en humaan immunodeficiƫntievirus (hiv) in het bestaande screeningsproces voor tuberculose (TBC) bij immigranten. Hierdoor wordt de gezondheidszorg voor immigranten verbeterd en de verspreiding van infectieziekten tegengegaan. Deze aanpak dient als voorbeeld van een haalbaarheidspilot om testen toegankelijker te maken voor immigrantenpopulaties door het opportunistisch aanbieden van sneltesten tijdens een pandemie.

Doel

Het doel van dit project is om infectieziekten sneller te detecteren, waardoor immigranten tijdig de gepaste zorg kunnen ontvangen en ziektegevallen kunnen worden voorkomen.

Verwachte resultaten

Dit project zal inzichten verschaffen in de redenen voor participatie en non-participatie, alsook de tevredenheid van immigranten met de aangeboden tests en de detectie van infecties. Het streeft naar het formuleren van aanbevelingen voor pandemische paraatheid op basis van geleerde lessen uit het proces. De impact van dit project zal zijn dat het de toegang tot zorg voor immigranten verbetert, vroegtijdige detectie van infecties mogelijk maakt en doorverwijzing naar zorg vergemakkelijkt. Het zal tevens bijdragen aan de kennis over het gebruik van sneltesten binnen de bestaande zorg en de volksgezondheid versterken, met name onder kwetsbare immigrantengroepen.

Kenmerken

Projectnummer:
10710032310005
Looptijd: 64%
Looptijd: 64 %
2024
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N. Dukers-Muijrers
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zuid Limburg