Mobiele menu

Integrity in Interdisciplinary Research Collaborations

Wetenschappers in verschillende sectoren en disciplines hanteren verschillende noties van goede wetenschap. Daarnaast bepalen organisatievormen hun invulling. In grote samenwerkingen komen deze verschillen bij elkaar. Hoe geven interdisciplinaire wetenschappelijke samenwerkingen en samenwerkende wetenschappers vorm aan verantwoorde onderzoekspraktijken? Wij hebben samenwerkende epidemiologen, verloskundigen en gynaecologen, en voedingswetenschappers bestudeerd om hier achter te komen. Het blijkt dat veel van de onderhandelingen die nodig zijn samen te kunnen werken niet expliciet onder de noemer integriteit worden gevoerd, maar onder die van methode. Dat maakt het thema minder beladen. Desondanks worden bestaande machtsverhoudingen in deze samenwerkingen gereproduceerd. Om toch een ‘eigen’ perspectief van goede wetenschap te kunnen hanteren, gebruiken sommige wetenschappers ‘workarounds’. Tot slot bepaalt de manier waarop het werk is georganiseerd dat, bijvoorbeeld in de voedingswetenschappen, veel publiek-privaten samenwerking uitgevoerd kan worden, omdat de verschillende eisen aan mensen aan verschillende kanten van deze grens, elkaar complementeren. Hiervan wordt
echter ook (mis)bruik gemaakt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
445001005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D. Townend
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+