Mobiele menu

Intelligent online monitoring and support for chronic patients

Verbetering therapietrouw bij chronisch zieken
Het is voor patiënten met een chronische ziekte niet altijd gemakkelijk behandeladviezen op te volgen. Binnen de Vrije Universiteit Amsterdam wordt daarom een intelligent online systeem ontwikkeld dat patiënten daarbij helpt. Patiënten kunnen met het systeem hun therapietrouw volgen. Waar nodig helpt het systeem verbeteringen in medicijngebruik en leefstijl door te voeren. Via een mobiele telefoon en een persoonlijke website krijgen patiënten persoonlijk advies, gerichte informatie, herinneringen en motiverende boodschappen. Het persoonlijke advies komt voort uit een nog te ontwikkelen computermodel voor patiëntengedrag en gedragverandering. Het systeem wordt getest bij Diabetes type II patiënten en HIV-patienten. Voor Diabetespatiënten is  leefstijlverandering het meest belangrijk, voor HIV-patiënten is met name het trouw innemen van medicijnen van belang.

Doelstelling
Realisatie van een online systeem ter ondersteuning van therapietrouw (leefstijlverandering en medicijngebruik) bij chronisch zieke patiënten.

Producten

Titel: Agent-based support for behavior change
Auteur: Arlette van Wissen
Titel: Agent-Based Analysis and Support of Human Functioning in Complex Socio-Technical Systems
Auteur: Nataliya M. Mogles
Titel: Proceedings of the International conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, AAMAS ’14
Auteur: B. A. Kamphorst, M. C. A. Klein, and A. Van Wissen
Link: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2615731.2615848
Titel: Proceedings of the 24th International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems, IEA/AIE 2011
Auteur: M. C. A. Klein, N. Mogles, J. Treur, and A. Van Wissen
Link: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21827-9_14
Titel: Human Behavior Unterstanding - Second International Workshop, HBU 2011
Auteur: M. Klein, N. Mogles, A. Van Wissen
Link: http://www.springerlink.com/index/10.1007/978-3-642-25446-8
Titel: Proceedings of the Human Behavior Understanding - 5th International Workshop, HBU 2014
Auteur: B. A. Kamphorst, M. C. A. Klein, and A. van Wissen
Link: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-11839-0_2
Titel: Proceedings of the International Conference on Social Computing, SocialCom 2012
Auteur: M. C. A. Klein, N. Mogles, J. Treur, and A. Van Wissen
Link: http://dx.doi.org/10.1109/SocialCom-PASSAT.2012.88
Titel: Proceedings of the Third International Conference on Health Informatics(HEALTHINF 2010)
Auteur: M. Hoogendoorn, M. C. A. Klein, and N. Mogles
Titel: IEEE Pervasive Computing
Titel: eMate systeem
Link: http://emate.cs.vu.nl

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het project was het ontwikkelen en evalueren van een intelligent online systeem waarmee chronisch zieke patiënten hun eigen therapietrouw kunnen volgen en geholpen worden om deze te verbeteren, zowel voor wat betreft leefstijlveranderingen als voor medicijngebruik. Het project heeft geresulteerd in een op theorie gebaseerd computationeel model van gedragsverandering en een geavanceerde eHealth toepassing die via een smartphone app en een website communiceert met de gebruiker. Door gebruik te maken van het model van gedragsverandering worden de boodschappen van het systeem voor de patiënt afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt. De validiteit van het onderliggende model en de manier waarop het systeem hierover redeneert is een verschillende gebruikersstudies onderzocht. In één van de studies is aangetoond dat het systeem een positief effect heeft op factoren die gedragsverandering in de weg staan. Een studie naar de effectiviteit van het gehele systeem op diabetes en HIV patiënten is niet afgerond vanwege problemen om voldoende participanten te vinden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
300020005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.C.A. Klein
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam