Intensieve zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in Bussum

Projectomschrijving

De inwoners van Bussum vergrijzen sterk en in grotere mate dan landelijk. Het is essentieel de toenemende zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren gezien toename werk met gelijke middelen en zorgverleners. Vanuit de wijk willen wij deze zorg goed aanbieden. Er wordt samengewerkt met wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, wijkcoaches van de gemeente, specialist ouderengeneeskunde, apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen en POH's. Dit kan veel effectiever en met een betere kwaliteit.

In deze fase wordt er gewerkt aan inventariseren en in kaart brengen van het huidige netwerk voor zorg voor kwetsbare ouderen. En het kiezen van inhoudelijke onderwerpen op het netwerk structureel te verbeteren en uit te bouwen.

Verslagen

Eindverslag

In de wijk Bussum Zuid werken verschillende partijen (huisartsen, thuiszorg, maatschappelijk werk, wijkcoaches, casemanagers dementie etc) voor de gezondheid en welzijn van ouderen. Gezondheid en welzijn beïnvloeden elkaar. En een positieve stimulans op de een heeft vaak een positief effect op het ander aspect.
Tijdens de bijeenkomsten is aan gewerkt duidelijker inzicht te krijgen in de positie, knelpunten en kansen van ons netwerk binnen de lokale context.
Uit de denk- en praatsessies kwamen twee mogelijke projecten naar voren. Bussum Zuid zet ouderen in beweging. En hoe bestaande projecten effectiever in te zetten en de ouderen te bereiken en te betrekken bij deze projecten.
Het belang van het werk alle partijen kwam goed naar voren en samenwerking is essentieel. Er kwam veel nadruk te liggen op welzijn van ouderen en een gezamenlijk project voor alle partijen was niet realiseerbaar. De sessies hebben een verbetering van samenwerking van partijen onderling verbeterd en effectiever gemaakt.

Samenvatting van de aanvraag
Intensieve zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in Bussum De inwoners van Bussum vergrijzen sterk en in grotere mate dan landelijk. Het is essentieel de toenemende zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren gezien toename werk met gelijke middelen en zorgverleners. Vanuit de wijk willen wij deze zorg goed aan bieden. Er wordt samengewerkt met wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, wijkcoaches van de gemeente, specialist ouderengeneeskunde, apothekers, fysiotherapeuten en huisartsen en poh's. Dit kan veel effectiever en met een betere kwaliteit. In deze fase wordt er gewerkt aan inventariseren en in kaart brengen van het huidige netwerk voor zorg voor kwetsbare ouderen. En het kiezen van inhoudelijke onderwerpen op het netwerk structureel te verbeteren en uit te bouwen. Zie verder aanvraagformulier in bijlage
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005026
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Medische Centrum Bussum Zuid