Intensive back training protocol for low back pain

Projectomschrijving
Bij langdurige lage rugklachten zonder duidelijke oorzaak schrijven de richtlijnen fysiotherapie voor. In Amsterdam is onderzocht in hoeverre een alternatieve vorm van behandeling meer effect heeft. Deze behandeling wordt gegeven als groepstherapie en bestaat uit drie – eerder aangetoond effectieve - onderdelen: oefeningen, voorlichting over de rug en aanleren van goed gebruik van de rug. Aan het onderzoek hebben 114 patiënten met langdurige lage rugklachten meegedaan. Een deel van hen kreeg de gebruikelijke fysiotherapie, de rest de intensieve groepsbehandeling. De groepsbehandeling bleek niet beter of (kosten)effectiever dan de gebruikelijke fysiotherapie. Invoeren ervan is daarom niet zinvol.
Verslagen

Eindverslag

Het doel van deze studie was het evalueren van de effectiviteit en kosten-effectiviteit van een intensieve groepstraining voor mensen met subacute en chronische lage rugklachten in vergelijking met gebruikelijke fysiotherapie conform de KNGF-richtlijn lage rugklachten. Het intensieve groepsprogramma bestaat uit een combinatie van oefentherapie, rugscholing en gedragsmatige benadering. Dit zijn drie interventies die bewezen effectief zijn bij mensen met chronische lage rugklachten. Een gerandomiseerd therapeutische interventiestudie werd uitgevoerd naar effectiviteit van de intensieve groepstraining en er werd een economische evaluatie uitgevoerd naar kosteneffectiviteit en kostenutiliteit.
Volgens het oorspronkelijke protocol was het de bedoeling om 140 patiënten met subacute en 140 patiënten met chronische lage rugklachten te includeren. Om verschillende redenen is de patiënten instroom tegengevallen en zijn er uiteindelijk 114 patiënten met chronische lage rugklachten door de deelnemende fysiotherapeuten gerekruteerd. Deze patienten werden gerandomiseerd naar het intensieve groepsprogramma of de controle groep.
Patienten werden 52 weken gevolgd. Uitkomstmaten waren functionele status (Roland Morris Disability Questionnaire), pijn intensiteit (PI-NRS), algehele verbetering (GPE), fear avoidance, coping, self-efficacy en kwaltiteit van leven (EQ-5D). Alle relevante directe en indirecte kosten werden meegenomen. Gegevens werden prospectief verzameld 6, 13, 26 en 52 weken na randomisatie via vragenlijsten en kostendagboekjes. Zowel een intention-to-treat analyse als een per-protocol analyse werd uitgevoerd. Multilevel modelling werd gebruikt om te corrigeren voor clusteren van gegevens op 4 niveaus: follow-up moment, patiënt, fysiotherapeut en fysiotherapie praktijk.
De resultaten laten zien dat er geen statistisch significante verschillen waren in effectiviteit tussen de twee groepen, op geen enkele uitkomstmaat op geen enkel meetmoment. Enige uitzondering was dat na 26 weken patiënten die het intensieve groepsprogramma gevolgd hadden, een sterkere afname in pijnintensiteit hadden dan de patiënten in de controle groep. De directe kosten waren hoger in de groep die het intensieve groepsprogramma volgde dan in de controle groep. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten van de interventie zelf. Het verschil in totale kosten was niet significant (€ 233 ; 95% BI: € -2.185 ; € 2.764). De ‘cost-effectiveness planes’ lieten zien dat het intensieve groepsprogramma niet kosten-effectief is ten opzichte van gebruikelijke fysiotherapie conform de KNGF-richtlijn.
Geconcludeerd mag worden dat het intensieve groepsprogramma niet effectiever en niet doelmatiger is dan gebruikelijke fysiotherapie conform de KNGF-richtlijn en dat implementatie van het programma niet opportuun is.

Samenvatting van de aanvraag
Bij langdurige lage rugklachten zonder duidelijke oorzaak schrijven de richtlijnen fysiotherapie voor. In Amsterdam is onderzocht in hoeverre een alternatieve vorm van behandeling meer effect heeft. Deze behandeling wordt gegeven als groepstherapie en bestaat uit drie – eerder aangetoond effectieve - onderdelen: oefeningen, voorlichting over de rug en aanleren van goed gebruik van de rug. Aan het onderzoek hebben 114 patiënten met langdurige lage rugklachten meegedaan. Een deel van hen kreeg de gebruikelijke fysiotherapie, de rest de intensieve groepsbehandeling. De groepsbehandeling bleek niet beter of (kosten)effectiever dan de gebruikelijke fysiotherapie. Invoeren ervan is daarom niet zinvol.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
94503023
Looptijd:
2003
2006
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.W. van Tulder
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc