Mobiele menu

Intensive pharmacovigilance of high-risk patients on hospital surgical wards

Voorschrijffouten van geneesmiddelen in ziekenhuizen kunnen leiden tot schade bij patiënten. Dit gebeurt vooral bij bepaalde groepen van geneesmiddelen. Patiënten met nierfunctieverlies of hartfalen lopen een vergroot risico. Deze problematiek wordt met name op afdelingen van snijdende specialismen gezien, omdat daar complexe patiënten in een complexe klinische situatie worden begeleid door onervaren artsen.
De resultaten van de P-REVIEW studie tonen aan dat een onderwijsprogramma voor arts-assistenten (gericht op het voorkomen van medicatie voorschrijffouten, in combinatie met wekelijkse medicatieveiligheidsconsulten bij hoog-risico patiënten) leidt tot een significante afname van vermijdbare geneesmiddelgerelateerde events. De interventie leidt daarnaast tot een toename van richtlijn adherentie en brengt geen extra kosten met zich mee.

Verslagen


Eindverslag

Dit is een open, enkel blinde, voor-na interventiestudie in twee perifere ziekenhuizen met als doel overlijden, invaliditeit, toegenomen opnameduur of heropname als gevolg van voorschrijffouten op chirurgische afdelingen te voorkomen. Deze studie combineert intensieve farmacovigilantie bij hoog-risicopatiënten, beperkte farmacovigilantie bij laag-risicopatiënten en een onderwijsprogramma.
Een screeningsinstrument identificeert hoog-risicopatiënten, die dagelijks door de ziekenhuisapotheker gemonitord worden. Daarnaast vindt een wekelijks medicatiereview plaats gebaseerd op medicatie en klinische gegevens. Ook richtlijnadherentie wordt gecheckt. Het review wordt besproken met de voorschrijver. Dit leidt tot farmacotherapeutische adviezen en voorkomt voorschrijffouten, omdat de voorschrijver gewezen wordt op veilig voorschrijven en richtlijnen. Er zal een onderwijsprogramma geïntroduceerd worden, gericht op farmacotherapie in hoog-risicopatiënten en richtlijnen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171101004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.M. Bos