Mobiele menu

In(ter)Actie! Een participatief behoeftenonderzoek om jongeren in een asielzoekerscentrum te laten integreren in Nederlandse sportclubs.

Projectomschrijving

Het doel van dit onderzoek is om de deelname van jongeren in een asielzoekerscentrum (AZC) aan sportactiviteiten van Nederlandse sportclubs te bevorderen. Zodra deze jongeren mee kunnen sporten met Nederlandse jongeren, zullen zij meer contacten leggen en meer in beweging komen, wat beide, naar verwachting, leidt tot een verbeterde mentale gezondheid. 

In dit onderzoek gaan we ten eerste in gesprek met relevante betrokkenen, waaronder jongeren in een AZC en Nederlandse jongeren die lid zijn van sportclubs, buurtsportcoaches, de leiding van een AZC en het bestuur van de lokale sportverenigingen. Zo kunnen we de behoeftes van betrokkenen, bevorderende en belemmerende factoren verkennen. Vervolgens gaan we samen met jongeren acties bedenken om jongeren in een AZC samen met Nederlandse jongeren te laten sporten in Nederlandse sportclubs.

Kenmerken

Projectnummer:
07440122230006
Looptijd: 67%
Looptijd: 67 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.H. Klaufus
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc